اعمال و دعای مخصوص روز عرفه + متن دعای عرفه و اعمال مخصوص در مفاتیح

اعمال و دعای مخصوص روز عرفه + متن دعای عرفه و اعمال مخصوص در مفاتیح

روز عرفه که در نهم ذی الحجه الحرام است؛ حاجیان در صحرای عرفات به راز ونیاز با خداوند پرداخته و بعد از آن برای برگزاری نماز ظهر و عصر به مکه باز می گردند. مسلمانان همه ساله در این روز به دعا و راز ونیاز با معبود خود می پردازند.