بیمه بیکاری و شرایط شمول آن + مدارک لازم برای ثبت نام | وقایع روز
کد خبر: ۱۰۴۶۵
نویسنده: رفعت کرمی مهر
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ - 26 May 2021
در این مقاله، در مورد بیمه بیکاری، شرایط استفاده از بیمه بیکاری، نحوه درخواست بیمه بیکاری، قانون بیمه بیکاری و پاره ای اطلاعات دیگر می خوانید

بیمه بیکاری و شرایط شمول آن

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

تعریف بیکار

بیکار، از نظرقانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد.

چنانچه بیمه شده شمول قانون کار و تامین اجتماعی، بدون میل و اراده خود بیکار شود -در صورت معرفی توسط واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و احراز شرایط قانونی- به نسبت سوابق پرداخت حق بیمه می توانند از حمایت بیمه بیکاری برخوردار شود.

همچنین، براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار، بیکار موقت شناخته شود و همچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی بیکار شوند، می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.

تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده، بر عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.

تعریف بیکار

کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.     

بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که بر اساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.

افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و بر اساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند، با تشخیص واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

نحوه ثبت بیکاری

بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.

ثبت بیکاری

شرایط دریافت بیمه بیکاری

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:

 •  مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.
 •  تبعه کشورهای خارجی نباشند.
 •  مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.
 •  دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
 • در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد.

شرایط دریافت بیمه بیکاری

بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.


بیشتر بخوانید: بیمه عمر بگیریم؟ / انواع، مزایا و شرایط سوددهی + وام بدون ضامن و وثیقه


مدت بیمه بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از 36 ماه برای بیمه شدگان مجرد و 50 ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

بیمه بیکاری و شرایط شمول آن + مدارک لازم برای ثبت نام

مبلغ بیمه بیکاری 

طبق قانون، مقرری روزانه بیمه بیکاری ۵۵% متوسط دستمزد، حقوق یا کارمزد روزانه فرد بیمه‌شده است. برای افراد متاهل و متکفل، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا ۴ نفر) ۱۰% حداقل دستمزد زمان شروع بیکاری به این مبلغ اضافه می‌شود، اما در هر صورت مبلغ کُلی آن نباید از حداقل دستمزد تعیین‌شده برای هر سال کمتر، یا از ۸۰% متوسط دستمزد یا حقوق بیمه‌شده بیشتر باشد.

مبلغ بیمه بیکاری 

در ضمن، مبلغ بیمه بیکاری بین دهم تا پانزدهم هر ماه به حساب شما در بانک رفاه واریز می‌شود. بنابراین، برای دریافت مقرری حتما باید در این بانک حساب داشته باشید.

مدارک لازم برای بیمه بیکاری 

برای به جریان انداختن فرایند دریافت بیمه بیکاری باید با در دست داشتن مدارک زیر به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی مراجعه کنید:

 • اصل و کپی قرارداد یکسال آخر کار یا رای صادرشده
 • عکس ۴*۳ جدید (۴ قطعه)
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی یا مدرک فنی
 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت (برای آقایان)
 • پوشه روغنی (یک جلد)
 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه
 • نامه عدم نیاز کارفرما

مدارک لازم برای بیمه بیکاری

در این نامه باید اشاره شود که از تاریخ … نیازی به حضور شما در مجموعه مربوطه نیست. دقت کنید که تاریخ مندرج در این نامه باید یک روز بعد از تاریخ پایان قرارداد و آخرین روز ذکرشده در لیست بیمه باشد. 

قطع بیمه بیکاری

 •  بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.
 •  بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.
 •  بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.
 •  بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.
 •  بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.
 •  مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد.
 •  بیمه شده فوت نماید.

قطع بیمه بیکاری

بیکار شدگانی که مطابق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

 در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند.

بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند.

 چنانچه بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزسوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب می شود.

مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط ازروز اول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است.

 

نظرات کاربران
B
Iran (Islamic Republic of)
۰۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۵
من ده سال کارکردم،کارفرما خدود۶سال برام بیمه داد،حدود یکسال دویدم تا بتونم کارهای‌ اداری رو پشت سر بزارم،با اینکه بخاطر روند اداری و وجود کرونا که خودشون چندماه کارم رو به عقب انداختن،الان که کارم به بیمه تامین اجتماعی ارجاع شده برای مرحله آخر..بهم گیر دادن که چرا حدود یکسال از درخواست تا مراحل آخر انجام کار اداری طول کشیده و بهم پرداخت نکردن و ارجاع دادن به تهران که اونم هنوز پاسخی بهم ندادند
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: