بیمه اختیاری چیست ؟ + چگونگی ثبت نام ، مدارک لازم و درصد حق بیمه | وقایع روز
کد خبر: ۱۰۵۲۸
نویسنده: رفعت کرمی مهر
تاریخ انتشار: يکشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ - 30 May 2021
بیمه اختیاری زیرمجموعه بیمه خویش فرماست و به کسانی که تحت پوشش هیچ بیمه دیگری نیستند اجازه می دهد با پرداخت حق بیمه، از بیمه درمانی و بازنشستگی برخوردار شوند.

وقایع روزـ سرویس اقتصادی؛

شاغل باشید یا نباشید، تحت تکفل باشید یا سرپرست خانوار، باید به فکر امرار معاش روزهای پیری باشید. اهمیت داشتن حقوق بازنشستگی تنها محدود به شاغلان نیست، بلکه همه باید به فکر دوران پیری خود باشند و بیمه اختیاری این امکان را فراهم می کند.

بیمه اختیاری

علاوه بر بیمه اجباری که شامل کلیه مشمولین قانون کار و کسانی است که در قبال دریافت مزد و حقوق در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌ها مشغول به کارند، نوع دیگری از بیمه نیز وجود دارد که به افراد دیگر اجازه می دهد با پرداخت حق بیمه توسط خودشان، تحت پوشش بیمه درمانی و بازنشستگی قرار گیرند.   

بیمه خویش‌فرما به 2 دسته تقسیم می‌شود: ۱. بیمه اختیاری ۲. بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

بیمه اختیاری چیست؟

بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود،حق بیمه را در زمان تعیین‌شده پرداخت کند.

بیمه اختیاری چیست؟

در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر، قرارداد بیمه وی باطل می‌شود و متقاضی موظف است در چارچوب ضوابط مجددا درخواست خود را ارائه کند.

البته متقاضی بیمه اختیاری می‌تواند برای انعقاد بیمه اختیاری با سازمان تامین اجتماعی، وکیل بگیرد. در متن وکالت‌نامه باید دقیقا موضوع وکالت مبنی بر انعقاد قرارداد بیمه اختیاری ذکر شود و قراردادهای وکالتی که به صورت کلی تنظیم شده باشند در این خصوص فاقد اعتبارند.

سازمان تامین اجتماعی از زمان ثبت تقاضای بیمه اختیاری در دفتر شعبه موظف است حداکثر ظرف دو ماه موضوع را بررسی و استحقاق یا عدم استحقاق را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.

در صورت وجود شرایط سنی و سابقه انعقاد قرارداد بیمه اختیاری، متقاضی و افراد تحت تکفل برای معاینه پزشکی به پزشک معتمد سازمان معرفی می‌شوند.

متقاضیانی که هنگام ارائه تقاضا بیشتر از 9 ماه از قطع پرداخت حق بیمه آنها نگذشته باشد از انجام معاینات پزشکی معاف هستند.

چنانچه بیمه‌شدگان اختیاری با اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه اجباری قرار بگیرند یا مشمول صندوق‌های بیمه‌ای دیگر شوند موظف‌اند آن را به طورکتبی به اطلاع سازمان برسانند تا برای قطع بیمه اختیاری آنان اقدام شود؛ در غیر این صورت حق بیمه‌های دریافتی پس از کسر هزینه‌های اداری مربوط مسترد ‌می‌شود و سابقه ایجادشده حذف می‌گردد.


بیشتر بخوانید: هر آن چه باید از بیمه خویش فرما بدانید + شرایط و درصد حق بیمه


شرایط بیمه اختیاری

کسانی می‌توانند بیمه اختیاری شوند که دارای شرایط زیر باشند:

  • داشتن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه
  • داشتن حداکثر ۵۰ سال سن (مرد و زن) در صورتی که سن متقاضی در زمان تقاضا بیش از ۵۵ سال باشد باید، معادل مدت مازاد سنی، سابقه حق بیمه را بپردازد. برای مثال، اگر متقاضی بیمه اختیاری ۵۷ساله باشد باید هنگام درخواست دو سال سابقه پرداخت حق بیمه را بپردازد و اگر ۶۰ساله باشد داشتن پنج سال سابقه الزامی است.

شرایط بیمه اختیاری

متقاضیانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند از شرط سنی معاف‌اند و با هر سنی می‌توانند بیمه شوند.

چنانچه بیمه‌شده‌ای یکبار با سازمان قرارداد بیمه اختیاری منعقد کرده باشد تا ۳ بار حق انعقاد قرارداد بیمه اختیاری را بدون شرط سنی خواهد داشت. البته دوران انقطاع جزء بیمه و سوابق فرد منظور نخواهد شد. برای کسانی که بیش از سن مقرر سن دارند، سوابق انتقالی از صندوق‌های دیگر برای تامین سابقه مورد نیاز محاسبه نخواهد شد.

چنانچه متقاضی بیمه اختیاری با ارائه مدارک و اسناد غیرقانونی و جعلی مبادرت به انعقاد قرارداد کند، بیمه وی قطع می‌شود و نمی‌تواند از مزایای سازمان استفاده کند.

درصد حق بیمه اختیاری

درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری 27 درصد دستمزد و حقوق توافق‌شده است.بیمه اختیاری بر اساس حق بیمه مذکور کلیه تعهدات بیمه‌ای را شامل ‌می‌شود.

علاوه بر حق بیمه فوق دولت نیز پرداخت ۳ درصد از حق بیمه را طبق قانون تامین اجتماعی (ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی) متعهد شده است.
باید توجه داشت که مسئول پرداخت حق بیمه در بیمه‌های اختیاری، خود شخص بیمه ‌شده است.

مبنا و نحوه محاسبه حق بیمه در بیمه‌های اختیاری

متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود مشخص کنند، برای این منظور باید آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.

بیمه‌شدگان اختیاری می‌توانند با ارائه درخواست، هر ۲ سال یکبار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند.

مبنا و نحوه محاسبه حق بیمه

مهلت پرداخت حق بیمه اختیاری

بیمه‌شدگان اختیاری موظف‌اند حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز ۲ ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کنند، در غیر این صورت قرارداد منعقدشده از اولین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو می‌شود و ادامه بیمه، موکول به درخواست جدید خواهد بود. اولین پرداخت حق بیمه باید همزمان با انعقاد قرارداد صورت گیرد.  

مدارک لازم برای بیمه تامین اجتماعی اختیاری

متقاضی بیمه اختیاری باید با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی که سوابق پرداخت حق بیمه در آن متمرکز است، فرم مربوطه را دریافت و تکمیل کند. سپس آن را همراه یک قطعه عکس و رسید اخذشده از شعبه ارائه کند.

پس از انجام اقدامات فوق، شعبه موظف است حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ثبت درخواست در دفتر شعبه، وضع متقاضی را از نظر استحقاق یا عدم استحقاق او بررسی و نتیجه را اعلام کند.

بررسی شعبه شامل سن، سابقه، معرفی به کمیسیون پزشکی و دریافت نتیجه و سایر مراحل اداری است.

مدارک لازم برای بیمه اختیاری

چنانچه متقاضی واجد شرایط تشخیص داده شد باید حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام آن برای انعقاد قرارداد به شعبه مراجعه کند و حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از انعقاد قرارداد بیمه اختیاری، حق بیمه را از تاریخ درخواست به صورت یکجا پرداخت کند.

تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان اختیاری

بیمه‌شدگان اختیاری خدمات زیر را از سازمان تامین اجتماعی دریافت خواهند کرد:

  • مستمری بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی
  • خدمات درمانی
  • هزینه کفن و دفن همانند بیمه‌شدگان اجباری
  • وسایل کمک‌پزشکی،همانند بیمه‌شدگان اجباری

تعهدات تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان اختیار

کمک‌هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و بیمه بیکاری شامل بیمه‌شدگان اختیاری نمی‌شود؛ زیرا این بیمه‌شدگان دارای کارفرما نیستند همچنین در کارگاه‌های مشمول قانون کار اشتغال ندارند و خود مستقیما خواهان ادامه بیمه به طور اختیاری هستند.

به غیر از موارد فوق شرایط مربوط به برخورداری از خدماتی از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار، مستمری بازماندگان و... همانند بیمه‌شدگان اجباری است.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: