رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان چار اویماق با اعلام این خبر افزود: از زمان وقوع زمین لرزه همکاران این جمعیت به روستا های مرکز زمین لرزه اعزام شدند که تا ساعت ۱۴ ظهر فقط طبق گزارش همکاران ارزیاب تنها ۲ روستا خسارات جزئی دیده اند.

عبدی اضافه کرد این دو  روستای در  بخش شادیان شهرستان چاراویماق یعنی روستاهای  قیزلیق و روستای بابونه  هستند که منازل آنها در اثر زمین لرزه خسارات مختصری دیده اند.

عبدی اظهار خوشحالی کرد: در این زمین لرزه خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده است.

 خبر اولیه وقوع زلزله مذکور را اینجا بخوانید

زلزله چاراویماق 2

زلزله چاراویماق 3

زلزله چاراویماق 4