نسل Z به چه گروه سنی‌ای اطلاق می‌شود و چه ویژگی‌هایی دارند؟ | وقایع روز
کد خبر: ۳۹۰۰۴
تاریخ انتشار: يکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ - 20 November 2022
نسل Z(گودزیلاهای معروف)
نسل Z به متولدان دهة هشتاد و ابتدای دهة نود اطلاق می‌شود؛ نسلی که پیش از تولدشان دنیا با اینترنت و فضای مجازی مواجه شده بود.

وقایع روزـ سرویس اجتماعی؛

حضور در جلسة انجمن مدرسة فرزندم با موضوع بررسی ویژگی‌های سن نوجوان و شنیدن عبارت Zبازی(متأسفانه یا خوشبختانه برای اولین بار با این واژه روبه‌رو می‌شدم البته اولیایی با وضعیت مشابه من، کم نبودند)، بهانه‌ای شد برای تورقی با این مضمون که سعی می‌کنم آنچه را دربایفتم، منعکس کنم:

نسل زِد(Z) به متولدان دهة هشتاد و ابتدای دهة نود اطلاق می‌شود؛ آنها فرزندان نسلی هستند که در تقسیم‌بندی(از آمریکا شروع شد و بعدها به کشورهای دیگر نیز تسری یافت) عنوان نسل ایگرگ یاY(یه جورایی همون دهة شصتی‌های خودمون) و نسلی بزرگ‌تر از آن یعنی ایکس(X) را به آنان داده‌اند. بین نسل Y و Z  اگرچه در ظاهر فاصله‌ای نیست، در واقعیت شکاف بسیار بزرگی است که دیگر به درّه می‌ماند.

مواجهة Y ها با وسایل پیشرفتة ارتباطی اعم از کامپیوتر، اینترنت و به‌طور کلی فضای مجازی تقریباً زمانی بود که به نوجوانی رسیده‌ بودند و در فاصلة بین تولد تا آن سن، متأثر از تربیت و پرورش سنتی پدران و مادرانشان، بخش زیادی از شخصیت، تفکر و حتی روند ظاهری و سطحی آنها شکل یافته بود و حال ناچار به مواجهه و پذیر‌ش موجود تازه تولدیافته‌‌ای بودند که می‌توانست تأثیر فراگیری بر آنها داشته باشد، آنها باید حضورش را می‌پذیرفتند؛ چون اجتناب‌ناپذیر بود و تن ندادن به آن، یعنی از دست دادن بخش زیادی از امکانات و پشت پا زدن به خیلی از خواسته‌ها. ولی با همة این اوصاف وجهی از پرورش آنها شکل قدیمی خود را داشت و آنها محصول نسلی سنتی بودند که این چیزها برایشان قِر و فِر بود. سنت، مذهب(آن هم به شکل سنتی و شاید بتوان گفت نه چندان عمیقش) در نهاد آنها به دلخواه یا جبر جاگیر شده بود و آن را به Yها منتقل کرده بودند. اما Zها زمانی متولد شدند که فضای مجازی نوجوان یا حتی جوان بود و این نسل در بطن آن زاده شد و تربیت و پرورشش از یک سو از پدر و مادریYی تأثیر گرفته و از سوی دیگر متأثر از فضای مجازی است؛ همان موجودی که به جرأت می‌توان گفت که چیزی کمتر از والدین و مدرسه  ندارد. طبیعی است که آنها نتوانند پدران و مادران و اولیای مدرسه را بپذیرند چه رسد که درکشان کنند و ای عجب و دریغ که زحمت این کار هم به دوش Yهاست؛ همان‌هایی که یک بار مجبور شدند به دلیل تازه‌واردی به نام فضای مجازی تا حدی از والدینشان فاصله بگیرند و چون زمینة این تغییر را دارند و اصلاً ویژگی تغییرپذیری بر آنها مترتب است، باید از منظر دیگری با فرزندانشان انس پیدا کنند که مباد ماهیت انسانی آنها رنگ ببازد و از ارزش‌ها دور شوند. تقابل این دو نسل زاییدة دو وجه موازی فکری  سنت و مدرنیته است؛ البته اغلب این دو در تقابل هم تعریف می‌شوند و آنچه رفتار نابهنجار تلقی می‌شود، گونة تهاجمی Zها در مقابل باورهای Yهاست که البته به‌رغم آنکه همیشه در پی مقصر هستیم هیچ یک تقصیری ندارد، چون هر یک در بافت تربیت و رشد خود محق است؛ اما این اختلاف در جامعه‌ای مثل ایران که مبتنی بر آموزه‌های فراگیر برخاسته از سنت و مذهب است، بسیار چشمگیر است و پیوند بین آنها نفس‌گیر.

 بیشتر بدانید:

https://hamyar.co/what-is-z-generation/

    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: