کد خبر: ۴۰۰۰
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۹ - 08 September 2020

سورپرایز اکتبر ترامپ و منطق سیاست خارجی ایران

نگاه ترامپ در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات، طیفی از اقدامات خصمانه را به شکل کوتاه مدت برای جلب افکار عمومی امریکا بر علیه ایران بکار خواهد بست

با تداوم اعتراضات در ایالات مختلف امریکا و کنترل‌ناپذیری پیامدهای اقتصادی ناشی بیماری کووید 19 و البته میزان چشمگیر شیوع کرونا ویروس، گمانه‌زنی‌های داخلی مبنی بر کاهش تمایل به جمهوری خواهان مبنی بر انتخاب مجدد ترامپ قوت گرفته است. در این راستا، برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که ترامپ جهت افزایش آرای انتخاباتی خود نیازمند یک تصمیم و دستاورد در امر سیاست خارجی است تا بتواند احتمال پیروزی خود در انتخابات امریکا را افزایش دهد. از این منظر عزل برایان هوک مسئول پرونده ایران می‌تواند سرآغاز رویدادها و اقداماتی بر علیه ایران در نظر گرفت که قطعاً در آینده کوتاه مدت سبب شکل ‌گیری اقدامات خصمانه شدید و آشکاری خواهد شد.
در چارچوب این نگاه ترامپ در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات، طیفی از اقدامات خصمانه را به شکل کوتاه مدت برای جلب افکار عمومی امریکا بر علیه ایران بکار خواهد بست. مواجهه جنگنده امریکایی با هواپیمایی ماهان و فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز در راستای همین تصمیم جای می‌گیرند. با وجود حاکم بودن چنین نگرشی، بنظر می‌رسد بکارگیری کنش نظامی علیه ایران، اقدام بعیدی باشد

نویسنده: الهام کشاورز

 به نقل از موسسه ابرارمعاصر تهران.

ارسال نظر