کد خبر: ۴۰۳۰
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۹ - 09 September 2020

رانتی از جیب همه ملت، به کام کارمندان دولت

دولت، ۵۰ درصد اراضی ملی را به کارمندان دولت بخشید، برای این که انگیزه ایجاد شود و در مسکن اثر مثبت داشته باشد

 ۱۸ شهریور ۹۹ | ربیعی، سخنگوی دولت: در طرح ملی مسکن قرار شد که انگیزه ایجاد شود؛ تصمیم گرفته شد که ۵۰ درصد از اراضی مازاد سازمان‌های دولتی که به وزارت مسکن برای خانه‌سازی واگذار می‌شود، به مسکن‌دارشدن کارکنان خود آن سازمان‌ها بیانجامد؛ تصور می‌کنیم که این کار در پیش‌برد طرح مسکن "ملی"، اثر مثبتی دارد! | ایسنا  

 ۱۷ شهریور ۹۹ | هیات دولت، با واگذاری رایگان اراضی مازاد و در اختیار دستگاه‌های اجرایی برای تامین مسکن کارکنان دولت موافقت کرد | ایسنا

 ۱۱ شهریور ۹۹ | جمشید انصاری، معاون روحانی و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی: از ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار کارمند دولت، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر آنان در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند و یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در دستگاه‌های حاکمیتی هستند

 گفتنی است، بر اساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن، ۲۴ میلیون خانوار در کشور زندگی می‌کند 

 

به نقل از مکتوبات

ارسال نظر