کد خبر: ۴۰۸۱
تاریخ انتشار: شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ - 12 September 2020

نامه فعالان فضاي مجازي به مجلس درباره كارنامه پراشكال وزير ارتباطات در حوزه فضاي مجازي

جمعي از فعالين فضاي مجازي طي نامه اي به كميسيون اصل ٩٠ مجلس برخي از جدي ترين ايرادات و مشكلات وزير ارتباطات در حوزه فضاي مجازي را يادآوري كردند و از نمايندگان خواستند براي رفع اين مشكلات اقدام فوري و اساسي انجام دهند و جهرمي را استيضاح كنند زيرپاگذاشته شدن استقلال در فضاي مجازي، نقض آزادي بيان ايرانيان در فضاي مجازي، مديريت باندي در وزارت ارتباطات به جاي اولويت داشتن تخصص و ناتواني در توليد ساده ترين نرم افزارهاى بومي علي رغم وجود توان تخصصي و علمي در كشور به عنوان مهمترين اشكالات دوران مديريت آذري جهرمي در اين نامه عنوان شده است

در اين نامه آمده: امروز در فضاي مجازي با ايرانيان مثل برده ها رفتار مي شود. ايرانيان هستند كه بيابانها را با مشقت مي شكافند و فيبر نوري در آن مي خوابانند، روي دكلهاي نصب شده در قله ها انتن نصب مي كنند، به تمام اين مراكز برق رساني مي كنند و سالانه هزاران ميليارد تومان تلفن همراه ميخرند اما بيگانگان برج عاج نشين براي ما تصميم مي گيرند كه حرف چه كسي در فضاي مجازي شنيده شود

اين واقعيت شرم آوري است؛ تحمل سختيها براي مردم ايران و آقايي و تصميم گيري در دست اجنبي!

عامل اصلي اين وضعيت وزير ارتباطات است كه نه فقط براي بازگشت استقلال هيچ اقدامي نمي كند بلكه در برابر هر اقدام در جهت استقلال فضاي مجازي، ايستاده است.

اپراتورهاي مختلف مخابرات كشور مجريان عمده عرصه ارتباطات هستند و موفقيت و پيشرفت كشور در امر ارتباطات مستلزم ارتباط سازنده آنان با وزارت ارتباطات است؛ از مجلس مي خواهيم بررسي كند آيا رابطه اي جز رُعب و تنش بين وزارت ارتباطات و اين مجموعه هاي مُهم حاكم است؟

وزير ارتباطات با باندبازي و پيگيري مطامع شخصي به جاي مصالح ملي يك باند امنيتي را بر بخش هاي مختلف وزارت حاكم كرده است

حاكميت رابطه بازي به جاي مديريت تخصصي بر شركت مخابرات موجب شده در شرايطي كه همه شركتهاي مخابراتي دنيا سودآورند، شركت مخابرات ايران به يك شركت زيان ده تبديل شده و شاهد تجمعات اعتراضي بازنشستگان اين شركت براي احقاق حق هستيم.

در ضعيف ترين صنعت كشور كه خودروسازي است با وجود رقباي بزرگ حداقل يك خودروي بومي طراحي و توليد شده و به ١٣ كشور صادر كرده ايم؛ اما در حوزه توليد نرم افزار بومي علي رغم حجم عظيم نيروهاي متخصص هنوز نتوانسته ايم يك جستجوگر ملي داشته باشيم

در حاليكه با بلا استفاده ماندن مدارات اختصاصي ايران در فضا، در آستانه از دست دادن اين امكان منحصر به فرد هستيم، تمام طرحهاي پرخرج پرتاب ماهواره وزارت ارتباطات با توقف يا شكست مواجه شده است اما در همين زمان نيروهاي مسلح در تعامل صميمي با دانشگاههاي كشور با هزينه هاي بسيار كمترموفق به پرتاب ماهواره تصوير بردار شدند

چرا؟ چون وزير فقط بر تحقق اهداف باندي خود متمركز شده است.   

 

به نقل از دانا نیوز

ارسال نظر