کد خبر: ۴۱۱۳
تاریخ انتشار: يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - 13 September 2020

مورد سواستفاده ی رسانه های خارجی وشبکه های اجتماعی قرار نگیریم

درباره «اعدام» «نوید افکاری» و اینکه واکنش عقلانی صحیح چیست.


در گزاره خبری «نوید افکاری اعدام شد» موضوع و محمول؛ یعنی «نوید افکاری» و «اعدام» هر دو می‌تواند محل اشکال و بحث باشد. موضوع، دال بر وجود یک شخص و محمول، دال بر کیفیتی است که بر موضوع مترتب است. حال دو حالت می‌تواند محل نقد و اشکال معترضین و منتقدین باشد:
الف- رد حکم اعدام به نحو کلی و ضروری چون حکم اعدام (فی ذاته) باطل است
ب- رد حکم اعدام نوید افکاری چون نوید افکاری صادق یا دادگاه او باطل است
تحلیل:
پس اگر با «الف» مخالف هستید؛ لازم است اقامه دعوی کنید و مدعیاتتان را در بطلان اعدام به جهات گوناگون حقوقی، دینی، روانشناختی و..ارائه کنید. اما باید بدانید بدین ترتیب نتیجه و تکلیف اخلاقی‌تان این خواهد بود که باید هر روز معترض «هر حکم اعدامی به نحوی کلی و ضروری» باشید و نه در موارد خاص، با انگیزه های خاص (رسانه‌ای و سیاسی)
اما اگر صرفا با «ب» مخالف هستید باید بتوانید استدلال کنید:
ب/۱: چرا نوید افکاری صادق است؟
ب/۲: چرا دادگاه وی باطل است؟
برای مورد اول باید به یقین برسید و به حتم بدانید که وی گناهکار نیست، اما آیا می‌توانید به چنین یقینی برسید؟ آیا مستندات یا مدعیات وکیل مدافع وی را شنیده اید؟ اگر نمی دانید و نشنیده اید چنانچه قاضی نیز نیستید باید قضاوت نکنید و عبور کنید
اما در مورد دادگاه و بطلان او، آیا می‌توانید اثبات کنید که دادگاه فاسد است؟ یا قاضی فاسد است؟ یا قانون دادگاه فاسد است؟ و قص‌علی‌هذا. حتی اگر در مورد مشابهی در موارد قضایی به یقین رسیده باشید که دادگاه عادل نیست و جائر و فاسد است (با ارائه دلایل متقن) باز عقلا حق ندارید حکم‌تان را تسری بدهید. بنابراین اگر نمی توانید در رد صلاحیت قضایی دادگاه نیز استدلال کنید، شایسته است خود را فاقد صلاحیت داوری دانسته و عبور کنید. فارغ از اینکه اساسا قضاوت و داوری حرفه و مهارت هرکسی نیست و حتی بهتر دوری جستن از تصدی این مقام اخلاقا دشوار است.
اکنون می‌خواهیم از مخاطبین و مردم عزیزمان پرسش نماییم: آیا صحیح است که در له و علیه هر دادگاهی به واسطه هیچ دانش مستدل و مستندی در برابر هر حکمی اعتراض کرد؟ پاسخ عقلا خیر است.
شما در برابر هر دادگاه صالحی باید ساکت و ناظر باشید و صرفا «امید» داشته باشید که عدالت اجرا شده باشد مگر با شیوه صحیح و عقلانی در مقابل آن دادگاه و حکم صادره بایستید. ما دلسوزانه از شما می‌خواهیم تحت تاثیر فضای رسانه‌‌های دشمن قرار نگیرید و مگذارید احساسات، تصورات و داوری‌هایتان تحت تاثیر مدیریت این رسانه‌ها و مهندسی شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد.

 

 نویسنده: سامان بزرگ زاده

 

 

ارسال نظر