قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد | وقایع روز
کد خبر: ۴۹۹۲
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - 12 October 2020
با برگزاری قرعه‌کشی بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران که امروز ساعت 16 شروع شده بود، تیم‌ها رقبای خود را شناختند.

وقایع روز - مراسم قرعه‌کشی فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۶ امروز در هتل آکادمی المپیک برگزار شد که خسرو حیدری، مدافع پیشین استقلال و سپهر حیدری، بازیکن سال‌های نه چندان دور پرسپولیس گوی‌ها را خارج کردند تا ۱۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها در جریان بازی‌های خود قرار بگیرند.

طبق برنامه اعلام شده توسط سازمان لیگ فوتبال ایران، قرار است فصل جدید لیگ برتر از روز شنبه، دهم آبان‌ماه ۹۹ آغاز شود ولی هنوز زمان دقیق افتتاحیه و بازی‌های هفته نخست مشخص نشده است.

بازی های هفته اول از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

گل‌گهر سیرجان- سپاهان اصفهان
تراکتور تبریز- نفت مسجدسلیمان
ذوب‌آهن اصفهان- فولاد خوزستان
سایپا تهران- پرسپولیس
شهرخودرو مشهد- ماشین‌سازی تبریز
استقلال- مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان- پیکان
آلومینیوم اراک- نساجی مازندران

بازی های هفته دوم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- آلومینیوم
نساجی- تراکتور
فولاد- استقلال
نفت مسجدسلیمان- سایپا
مس رفسنجان- گل‌گهر سیرجان
پیکان- شهرخودرو
ماشین‌سازی- ذوب‌آهن
پرسپولیس- صنعت نفت

بازی های هفته سوم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

تراکتور- سپاهان
گل‌گهر- فولاد خوزستان
سایپا- نساجی
شهرخودرو- صنعت نفت آبادان
استقلال- ماشین‌سازی
نفت مسجدسلیمان- پرسپولیس
ذوب‌آهن- پیکان
آلومینیوم- مس رفسنجان

بازی های هفته چهارم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- سایپا
مس رفسنجان- تراکتور
فولاد- آلومینیوم
ماشین‌سازی- گل‌گهر
پرسپولیس- شهرخودرو
پیکان- استقلال
نساجی- نفت مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان- ذوب‌آهن

بازی های هفته پنجم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

نفت مسجدسلیمان- سپاهان
تراکتور- فولاد خوزستان
سایپا- مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان- پیکان
ذوب‌آهن- شهرخودرو
آلومینیوم- ماشین‌سازی
استقلال- صنعت نفت آبادان
نساجی- پرسپولیس

بازی های هفته ششم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- نساجی
ماشین‌سازی- تراکتور
فولاد- سایپا
صنعت نفت آبادان- گل‌گهر
شهر خودرو- استقلال
پرسپولیس- ذوب‌آهن
پیکان- آلومینیوم
مس رفسنجان- نفت مسجدسلیمان

بازی های هفته هفتم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

پرسپولیس- سپاهان
تراکتور- پیکان
نفت مسجدسلیمان- فولاد
سایپا- ماشین‌سازی
گل‌گهر- شهرخودرو
ذوب‌آهن- استقلال
آلومینیوم- صنعت نفت آبادان
نساجی - مس رفسنجان

بازی های هفته هشتم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

مس رفسنجان- سپاهان
صنعت نفت آبادان- تراکتور
فولاد- نساجی
پیکان- سایپا
ذوب‌آهن- گل‌گهر
شهرخودرو- آلومینیوم
ماشین‌سازی- نفت مسجدسلیمان
استقلال- پرسپولیس

بازی های هفته نهم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- فولاد
تراکتور- شهرخودرو
سایپا- صنعت نفت آبادان
گل‌گهر- استقلال
نساجی- ماشین‌سازی
پرسپولیس- مس رفسنجان
نفت مسجدسلیمان- پیکان
آلومینیوم- ذوب‌آهن

بازی های هفته دهم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

ماشین‌سازی- سپاهان
ذوب‌آهن- تراکتور
فولاد خوزستان- مس رفسنجان
شهرخودرو- سایپا
گل‌گهر- پرسپولیس
استقلال- آلومینیوم
پیکان- نساجی
صنعت نفت آبادان- نفت مسجدسلیمان

بازی های هفته یازدهم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

پرسپولیس- فولاد
آلومینیوم- گل‌گهر
نفت مسجدسلیمان- شهرخودرو
مس رفسنجان- ماشین‌سازی
تراکتور- استقلال
سپاهان- پیکان
سایپا- ذوب‌آهن
نساجی- صنعت نفت آبادان

بازی های هفته دوازدهم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

صنعت نفت آبادان- سپاهان
گل‌گهر- تراکتور
ماشین‌سازی- فولاد خوزستان
استقلال- سایپا
آلومینیوم- پرسپولیس
شهرخودرو- نساجی
ذوب‌آهن- نفت مسجدسلیمان
پیکان- مس رفسنجان

بازی های هفته سیزدهم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سایپا- گل‌گهر
سپاهان- شهرخودرو
پرسپولیس- ماشین‌سازی
نفت مسجدسلیمان- استقلال
فولاد- پیکان
تراکتور- آلومینیوم
نساجی- ذوب‌آهن
مس رفسنجان- صنعت نفت آبادان

بازی های هفته چهاردهم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

ذوب‌آهن- سپاهان
صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان
آلومینیوم- سایپا
پیکان- ماشین‌سازی
تراکتور- پرسپولیس
استقلال- نساجی
گل‌گهر- نفت مسجدسلیمان
شهرخودرو- مس رفسنجان

بازی های هفته پانزدهم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سایپا- تراکتور
نساجی- گل‌گهر
فولاد خوزستان- شهرخودرو
سپاهان- استقلال
پرسپولیس- پیکان
نفت مسجدسلیمان- آلومینیوم
مس رفسنجان- ذوب‌آهن
ماشین‌سازی- صنعت نفت آبادان

بازی های هفته شانزدهم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- گل‌گهر سیرجان
نفت مسجدسلیمان- تراکتور
فولاد- ذوب‌آهن
پرسپولیس- سایپا
ماشین‌سازی- شهرخودرو
مس رفسنجان- استقلال
پیکان- صنعت نفت آبادان
نساجی- آلومینیوم

بازی های هفته هفدهم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

آلومینیوم- سپاهان
تراکتور- نساجی
استقلال- فولاد
سایپا- نفت مسجدسلیمان
گل‌گهر- مس رفسنجان
شهرخودرو- پیکان
ذوب‌آهن- ماشین‌سازی
صنعت نفت- پرسپولیس

بازی های هفته هجدهم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- تراکتور
فولاد خوزستان- گل‌گهر
نساجی- سایپا
صنعت نفت آبادان- شهرخودرو
ماشین‌سازی- استقلال
پرسپولیس- نفت مسجدسلیمان
پیکان- ذوب‌آهن
مس رفسنجان- آلومینیوم

بازی های هفته نوزدهم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سایپا- سپاهان
تراکتور- مس رفسنجان
آلومینیوم- فولاد
گل‌گهر- ماشین‌سازی
شهرخودرو- پرسپولیس
استقلال- پیکان
نفت مسجدسلیمان- نساجی
ذوب‌آهن- صنعت نفت آبادان

بازی های هفته بیستم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- نفت مسجدسلیمان
فولاد- تراکتور
مس رفسنجان- سایپا
پیکان- گل‌گهر
شهرخودرو- ذوب‌آهن
ماشین‌سازی- آلومینیوم
صنعت نفت آبادان- استقلال
پرسپولیس- نساجی

بازی های هفته بیست و یکم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

نساجی- سپاهان
تراکتور- ماشین‌سازی
سایپا- فولاد
گل‌گهر- صنعت نفت آبادان
استقلال- شهرخودرو
ذوب‌آهن- پرسپولیس
آلومینیوم- پیکان
نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان

بازی های هفته بیست و دوم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- پرسپولیس
پیکان- تراکتور
فولاد- نفت مسجدسلیمان
ماشین‌سازی- سایپا
شهرخودرو- گل‌گهر
استقلال- ذوب‌آهن
صنعت نفت آبادان- آلومینیوم
مس رفسنجان- نساجی

بازی های هفته بیست و سوم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- مس رفسنجان
تراکتور- صنعت نفت آبادان
نساجی- فولاد
سایپا- پیکان
گل‌گهر- ذوب‌آهن
آلومینیوم- شهرخودرو
نفت مسجدسلیمان- ماشین‌سازی
پرسپولیس- استقلال

بازی های هفته بیست و چهارم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

فولاد- سپاهان
شهرخودرو- تراکتور
صنعت نفت آبادان- سایپا
استقلال- گل‌گهر
ماشین‌سازی- نساجی
مس رفسنجان- پرسپولیس
پیکان- نفت مسجدسلیمان
ذوب‌آهن- آلومینیوم

بازی های هفته بیست و پنجم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- ماشین‌سازی
تراکتور- ذوب‌آهن
مس رفسنجان- فولاد خوزستان
سایپا- شهرخودرو
پرسپولیس- گل‌گهر
آلومینیوم- استقلال
نساجی- پیکان
نفت مسجدسلیمان- صنعت نفت آبادان

بازی های هفته بیست و ششم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

فولاد- پرسپولیس
گل‌گهر- آلومینیوم
شهرخودرو- نفت مسجدسلیمان
ماشین‌سازی- مس رفسنجان
استقلال- تراکتور
پیکان- سپاهان
ذوب‌آهن- سایپا
صنعت نفت آبادان- نساجی

بازی های هفته بیست و هفتم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- صنعت نفت آبادان
تراکتور- گل‌گهر
فولاد- ماشین‌سازی
سایپا- استقلال
پرسپولیس- آلومینیوم
نساجی- شهرخودرو
نفت مسجدسلیمان- ذوب‌آهن
مس رفسنجان- پیکان

بازی های هفته بیست و هشتم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

گل‌گهر- سایپا
شهرخودرو- سپاهان
ماشین‌سازی- پرسپولیس
استقلال- نفت مسجدسلیمان
پیکان- فولاد
آلومینیوم- تراکتور
ذوب‌آهن- نساجی
صنعت نفت آبادان- مس رفسنجان

بازی های هفته بیست و نهم از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان- ذوب‌آهن
فولاد- صنعت نفت آبادان
سایپا- آلومینیوم
ماشین‌سازی- پیکان
پرسپولیس- تراکتور
نساجی- استقلال
نفت مسجدسلیمان- گل‌گهر
مس رفسنجان- شهرخودرو

بازی های هفته سی ام از دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران

تراکتور- سایپا
گل‌گهر- نساجی
شهرخودرو- فولاد
استقلال- سپاهان
پیکان- پرسپولیس
آلومینیوم- نفت مسجدسلیمان
ذوب‌آهن- مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان- ماشین‌سازی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: