تاریخ شناسی هنر آشوری + تصاویر | وقایع روز
کد خبر: ۵۲۵۰
نویسنده: هانیه طاهری
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - 20 October 2020
آشوریان ساکنان سرزمین بودند که مرکز آن نزدیک شهر موصل امروزی، در کنار رودخانه دجله، قرار داشت .هنر آشوری را از جنبه‌های مختلف می‌توان متأثر از هنر بابلی دانست.
وقایع روز ـ  آشوریان ساکنان سرزمین بودند که مرکز آن نزدیک شهر موصل امروزی، در کنار رودخانه دجله، قرار داشت و پیش از آنکه بتوانند به قدرتی مستقل بدل شوند (۹۰۰ ق م )، تابع دولت میتانی بودند. هنر آشوری را از جنبه‌های مختلف می‌توان متاثر از هنر بابلی دانست. اما آشوریان که از جایی دیگر آمده و در شمال بین النهرین (عراق) مستقر شده بودند، عناصری از فرهنگ پیشین خود را با هنر بابلی در آمیختند. تولید آثار هنر مستقل  آشوری از حدود ۱۵۰۰ ق م آغاز شد و تا ۶۱۲ قمری که دژهای شهر نینوا پایتخت آن پادشاهی نیرومند فروریخت، ادامه یافت.  آشوریان با ساکنان سوریه باستانی،  و کوه نشینان نواحی شرقی تر خویشاوندی داشتند و علاوه بر این، مواد و مصالحی چون سنگ و عاج فیل در اختیارشان بود که بابلیان از آنها بی‌بهره بودند .
 
نقش برجسته های سنگی شاخص‌ترین آثار هنری آشوری به شمار می‌آیند، و روایتگری خصلت بارز این آثار بود هنرمندان آشوری نقوش حجاری را چون دیوارنگاره رنگ می کردند و صحنه‌های جنگ شکار و مراسم مذهبی را با تاکید بر حضور مقتدرانه شاه نشان می‌دادند محاصره شهر و قلعه دشمنان نیز از جمله موضوع های متداول در این گونه هنر آشوری است. در این صحنه ها تجهیزات و تدابیر جنگی و شجاعت سپاهیان آشوری با دقت بسیار تجسمی یافته اند( مثلاً در نقش برجسته آشور بانیپال دوم در حال جنگ حدود ۸۷۵ ق م مکشوف در نمرود ).
 
هنر آشوری هنر آشوری هنر آشوری هنر آشوری هنر آشوری هنر آشوری
 
 
هنرمندان آشوری در بازنمایی حیوانات به‌خصوص در صحنه های شکار شیر توانایی بیشتری داشتند و حالتهای گریز و ستیز و مرگ حیوانات را طبیعی و دقیق مجسم می کردند( مثلاً نقش برجسته ماده شیر محتضر حدود ۶۵۰ ق م مکشوف در نینوا). ولی در نقش برجسته های آشوری پیکر انسان خشک و رسمی به نظرمی آید و غالباً، سر و پاها از دید جانبی و بدن از دید روبرو  نشان داده شده است. پیکره شاه همواره در مرکز ترکیب‌بندی جای دارد تا توجه نگرنده را بیش از هر انگاره دیگری به او جلب کند. رویداد اصلی در پیش زمینه وسیع بازنمایی شده است و رویدادهای فرعی در پس‌زمینه کوچکترو درون نوارهای بالای صحنه ی اصلی جای گرفته اند. گاه، برای تجسم عمق صحنه، زمین به‌طور قائم و پیکره ها و اشیا در وضعیت طبیعی نشان داده شده اند.
 
در میان مجسمه‌های مذهبی آشوری، شیران و گاوان بالدار بزرگ اندازه ای که سر آدمی دارند،
از همه جالب تراند. این مجسمه‌ها چون پیکره‌های محافظ در جلوی دروازه  های اصلی کاخ شاه قرار می‌گرفتند. کارکرد آنها گرامی داشتن مقدم شاه، و راندن نیروهای شر بود (مثلاً گاو بالدار با سر انسان حدود ۷۲۰ ق م مکشوف در ناحیه خورساباد). این پیکره ها صورت آمیخته‌ای در نقش برجسته و مجسمه ی همه جانبه دارند. در واقع، جانور دارای پنج پا است، بدین سان از روبرو ایستاده به نظر می‌آید و از دید جانبی در حال حرکت است آشوریان سنت مجسمه های نگهبان دروازه را محتملا از آثار حتیان که نمونه بارز آن دروازه شیران در بغازکوی ترکیه است اقتباس کرده بودند.
 
اشیایی تجملی و زینتی مشتمل بر مفرغها و عاج های منقوش نیز در ناحیه نمرود پیدا شده‌اند که شاید نتوان آنها را در زمرهٔ هنر آشوری به شمار آورد. آنها را عمدتاً  صنعتگران آرامی و فنیقی به تقلید از شیوه‌های رایج به خصوص سبک مصری می‌ساختند. آشور،  چه از راه کشورگشایی و چه از راه خرید، به این اشیای گرانبها دست می‌یافت. کیفیت ساخت این اشیا یکسان نیست و نقش نمایه های بیگانه ای که در آن به کار رفته، گاه معنای اصلی شان را از دست داده اند و فقط کارکرد تزیینی دارند. هنر بابلی
 
منبع: فرهنگ معاصر هنر دایرﺓالمعارف، رویین پاکباز
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: