مکرون پا پس کشید / مردم فکر کردند من این کاریکاتورها را تایید کرده ام ! | وقایع روز