بررسی مشکلات اجتماعی / آیا بیکاری و اعتیاد در جامعه رابطه مثبت دارند ؟ | وقایع روز
کد خبر: ۶۳۷۲
نویسنده: پوریا فروتن
تاریخ انتشار: يکشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۹ - 22 November 2020
از گذشته در جوامع بشری وضعیت معیشت نامناسب یکی از عوامل موثر در بزهکاری در جامعه بوده است. در این مقاله نگاهی انداخته ایم به بیکاری و اعتیاد در جوامع امروزی و این سوال را پرسیده ایم که آیا بیکاری موجب اعتیاد می شود یا برعکس حتی رابطه منفی دارد ؟
مشکلات اجتماعی
وقایع روز - مشکلات اجتماعی مسائلی هستند که بسیاری از شهروندان یک جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. این مشکلات در جامعه امروزی بسیار رایج هستند و بسیاری از افراد برای حل آن تلاش می کنند. مشکلات اجتماعی غالباً نتیجه عواملی است که فراتر از کنترل فرد می باشد. مسائل اجتماعی میتواند منشأ یک نگاه متضاد نیز باشد به دلیل آنچه که از نظر اخلاقی صحیح یا نادرست باشد میتواند زندگی شخصی یا تصمیمات اجتماعی زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

مسائل اجتماعی از مسائل اقتصادی متمایز هستند. با این حال، برخی از موضوعات (مانند مهاجرت) جنبه های اجتماعی و اقتصادی پیدا میکنند. همچنین مواردی مانند جنگ که در هیچ یک از این دسته ها قرار نمی گیرند.ممکن است اختلاف نظرهایی در مورد اینکه چه موضوعات اجتماعی ارزش بررسی دارند یا اینکه باید اولویت داشته باشند وجود داشته باشد. افراد و جوامع مختلف برداشت های متفاوتی از معضلات اجتماعی می توانند داشته باشند.


بیشتر بخوانید : بررسی انواع معضلات اجتماعی


روش های مختلفی وجود دارد که میتوان برای مقابله با مسائل اجتماعی استفاده کرد. برخی از مردم برای پیشبرد آرمانهای خود در جوامع دارای دموکراسی به رهبران مورد علاقه خود رای می دهند. سازماندهی مشکلات جامعه می تواند شامل جمع کردن افراد جامعه برای یک هدف مشترک باشد.مشکلات اجتماعی میتواند به موضوعات سیاسی و ملی نیز اشاره داشته باشد، که عموم مردم عمیقاً در مورد آنها دخیل هستند و موضوعاتی مانند حمایت، بحث و رای گیری حزبی در آن دخالت دارد. لزوماً مشکلات اجتماعی به بیماری هایی گفته نمیشود که باید حل شود، بلکه موضوعی است که باید در مورد آن باید به طور گسترده بحث شود.

بحرانهای مالی عاملی جهت افزایش مصرف مواد مخدر در جامعه 

در طی بحران مالی سال 2007 و متعاقب آن رکود بزرگ اقتصادی، نرخ بیکاری در ایالات متحده افزایش چشمگیری داشت. در ژانویه 2006، نرخ این بیکاری 4.7 درصد شد. چهار سال بعد، این نرخ به 9.7٪ افزایش یافت. در بین جوانان، نرخ بیکاری در سال 2010 تقریباً دو برابر شد (17.2٪). چنین حجم نامتناسب بیکاری در میان جوانان از سال 1971 در ایالات متحده بی سابقه بوده است. در بین نخبگان فوریت مهمی دیده شد که جهت تاثیر بیکاری برای این گروه سنی خاص باید کارگروهی تشکیل شود تا از عواقب پیشبینی ناپذیر آن جلوگیری میشد.

شواهد نشان می دهد که بیکاری ممکن است منجر به مشکلات روانی از جمله استفاده از مواد مخدر نیز شود، این بحث چندین دهه است که در مورد ماهیت آن در حال انجام است.از این بحث، سه خط فکری را میتوان برداشت کرد: اول، فرضیه استرس، دوم، فرضیه از دست دادن درآمد و سوم فرضیه انتخاب اجتماعی. فرضیه استرس، این را بیان میکند که نرخ اشتغال با نرخ مصرف مواد همراه است. به طور خاص، فرضیه استرس این است که عوامل استرس زا، به ویژه عواملی مانند بیکاری و عوامل استرس زا مرتبط با آن مانند مشکلات اقتصادی، ممکن است منجر به افزایش سوء مصرف مواد شود، این در حالی است که افراد از این مواد به عنوان مکانیزم کنار آمدن با مشکلات اجتماعی استفاده می کنند.

در مقابل، ما فرضیه از دست دادن درآمد را داریم که یک ارتباط مستقیم با مشکلات اجتماعی دارد، جایی که از دست دادن شغل موجب کاهش مصرف مواد می شود. نداشتن درآمد ناشی از بیکاری موجب می شود که در آمد فرد کاهش یابد و بنابراین این فرد اقلام غیر ضروری، مانند مواد را کاهش میدهند. در حالی که از دو فرضیه اول استدلال می شود که تغییر در وضعیت شغلی فرد موجب تغییر وضعیت در مصرف مواد در فرد نیز می گردد. در حالی که همچنین فرض می شود که مشکلات ناشی از استفاده از مواد افراد را در بر روی لبه از دست دادن حفظ شغل فعلی خود میبرد. در مورد اینکه آیا فرآیندهای انتخاب اجتماعی نیز به ارتباط بین بیکاری و مصرف مواد منجر می شود، امروزه به نتیجه ای نرسیده ایم. بنابراین، ارزیابی اینکه آیا بیکاری یک بزرگسال بر مصرف مواد او تأثیر دارد یا خیر، بر امکان انتخاب اجتماعی وی مهم است.

این فرضیه ها در مطالعات بررسی تأثیر احتمالی بیکاری در مصرف مواد در میان جوانان مورد استناد قرار گرفته اند، که بیشتر آنها بر استفاده از الکل تمرکز داشته اند.به طور کلی، شواهد تجربی موجود غیر قطعی است. با پشتیبانی از فرضیه استرس، یک مطالعه در نیوزلند، مدت زمان بیکاری در هر سال را از 16 تا 21 سال نشان میدهد که موجب افزایش احتمال سوء مصرف الکل یا مواد می شود. به همین ترتیب، گزارش شده است که مدت بیکاری از موج بیکاری 1979 تا موج بیکاری 1991 با افزایش مصرف مواد و الکل در موج 1992 همراه بوده است. این در حالی است که مطالعات زیادی انجام شده است که نتیجه معکوس داشته است. رکود اقتصادی

تاثیر افزایش بیکاری و رکود اقتصادی در دوره جوانی  

جوانی دوره انتقال از جمله فعالیت در بازار کار در زندگی هر فردی است. بزرگسالان با گذر از مسیرهای مختلف شغلی، یک دوره اشتغال کوتاه مدت را طی می کنند. یک مطالعه نشان داده است که 69 درصد مشاغل در کمتر از یک سال زمانی که آزمودنی های آن 18 تا 24 ساله بودند به پایان میرسد در حالی که این اتفاق تنها برای 33٪ از افراد جامعه که 40 تا 46 هستند رخ نمیدهد. افزایش سن، موجب تغییرات تفکرات جوانان نسبت به مصرف مواد بوجود می شود. به عنوان مثال، به طور متوسط​​، نوشیدن مواد در آغاز بزرگسالی به اوج خود میرسد.

در نظر نگرفتن ماهیت خاص سن فعالیت در بازار کار ممکن است موجب مصرف مواد در فرد شود و به طور بالقوه منبعی از یافته های مختلف در مطالعات ارتباط بین این دو پدیده را نشان داده است. عدم وجود رابطه ای بین بیکاری و مصرف مواد ممکن است تابعی باشد که یک بزرگسال ممکن است با توجه به فعالیت بازار کار با مصرف مواد از خود نشان دهد.


بیشتر بخوانید: تاثیر رکود اقتصادی بر سلامت روان


به عنوان مثال، رین و همکاران (2004) ارتباط آماری معنی داری را بین بیکاری و سیگار کشیدن روزانه در جوانان 21 ساله بدست آورده است. در همان مطالعه، بیکاری با سیگار کشیدن روزانه سیگار در آزمودنی های 30 ساله وجود نداشته است. این نشان می دهد که رابطه بین بیکاری و مصرف مواد باید ماهیت تکاملی مصرف مواد را مختص جوانان در نظر گرفت. با این حال، مطالعات بسیار کمی تاکنون انجام شده است و چنین نتایجی را ارائه داده است.

این یک رویکرد تحلیلی طولی، مانند مدل سازی خطی است، که می تواند از توسعه مواد در هر فرد و همچنین وضعیت بیکاری آنها در جوانان استفاده کند. چنین رویکرد تحلیلی طولی همچنین می تواند آزمایشی دقیق از تأثیرات بیکاری در مصرف مواد داشته باشد به این صورت که تاریخچه مصرف مواد هر فرد در خود شخص می تواند به کاهش پتانسیل انتخاب اجتماعی در ارتباط بین بیکاری و مصرف مواد کمک کند.

بررسی مشکلات اجتماعی / آیا بیکاری و اعتیاد در جامعه رابطه مثبت دارند ؟

آیا مصرف مواد و بیکاری نشات گرفته از دوره کودکی است ؟

همچنین ممکن است تغییرات در وضعیت شغلی و مصرف مواد در بزرگسالی نتیجه عوامل تعیین کننده مشترکی باشد. به طور خاص، وضعیت اقتصادی اجتماعی کودک / نوجوان به طور گسترده ای به عنوان عوامل تأثیرگذار بر فعالیت بازار کار بزرگسالان میتواند وجود داشته باشد. در مقابل، رابطه بین وضعیت اجتماعی-اقتصادی ضعیف یک کودک و مصرف مواد وی دور از ذهن نیست. برخی از مطالعات ثابت کرده اند که وضعیت اجتماعی-اقتصادی ضعیف خانواده به عنوان عامل خطری برای استفاده از مواد برای بزرگسالان می باشد، در حالی که برخی از آنها وضعیت خانواده های کم درآمد را به عنوان یک عامل اصلی در وضعیت مصرف مواد در جوانان در نظر گرفته اند. این در حالی است که بسیاری از مطالعات هیچ ارتباطی بین درآمد کم خانواده کودک و نوجوان و مصرف مواد در وی گزارش نکرده اند.

مهمر از همه، در مورد اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی کودک / نوجوان و ارتباط بین بیکاری و مصرف مواد در بزرگسالی وی را منعکس میکند، اگرچه یک تعامل بالقوه بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی کودک / نوجوان و اشتغال بزرگسالان در رابطه فاکتورهای سلامت در تحقیقات دیده شده است.تحقیقات نشان داده اند که تغییر منفی در وضعیت اقتصادی-اجتماعی فرد در بزرگسالی ممکن است تاثیر مخرب بیشتری در نتایج سلامتی افراد از خانواده های با درآمد پایین داشته باشد. با توجه به اینکه این افراد در ابتدا به منابع کمتری دسترسی دارند، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده کودک و منابع همراه آن منابع مهمی برای حفظ و یا بهبود سلامت وی هستند. با توجه به این منطق، باید قبول کنیم که تاثیر بیکاری، شاخص وضعیت اقتصادی و اجتماعی به دست آمده، در بین مشکلات مختلف مصرف مواد در میان خانواده های با درآمد پایین، تشدید میشود. تاکنون، هیچ مطالعه ای این فرضیه را از نظر طولی ارزیابی نکرده است.

فقر

راهکارهای دولتها برای کاهش مصرف مواد در جامعه چیست ؟

مطابق با فرضیه کاهش استرس / فشار در برخی از مطالعات بیکاری موجب افزایش احتمال نوشیدن دوره ای شدید برای 6 ماه یا بیشتر در سنین 21 تا 33 سال می شود، حتی پس از سازگاری نوشیدن شدید دوره ای، علائم آسیب روانی را در اواخر جوانی و استفاده از الکل، تنباکو و شاهدانه را در دوران بلوغ میتوان در وی دید. برای کنترل اینگونه موارد میتوان از پیشنهاد های پایین جههت بهبود رفاه جامعه در زمان رکود اقتصادی استفاده کرد. 

سخت کردن دسترسی به مواد مورد نظر 

جالب توجه است، با حمایت از فرضیه کاهش درآمد، نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که بیکاری با کاهش احتمال استفاده از سیگار در یک روند همراه است. برای مشروبات الکلی، هزینه ممکن است در دسترس بودن راحت مواد برای جوانان را سخت کند. جوانان با استفاده از الکل به عنوان یک راه مقابله با استرس مرتبط با بیکاری متوسل می شوند. در مقابل، سیگار که قیمت بیشتری دارد، نشان داده است که هزینه ممکن است یک عامل مهم به تغییر در استفاده از سیگار کمک کند. با توجه به اینکه بیکاری منجر به کاهش درآمد می شود، در نتیجه ممکن است جوانان مصرف سیگار خود را کاهش دهند. نکته قابل توجه، به نظر می رسد این است که این یافته ها در تضاد با مطالعات قبلی است که اثرات بیکاری بر مشکلات مصرف مواد را بررسی کرده اند.

با این حال، مطالعات قبلی بر روی یک گروه سنی بسیار مسن تر یا مختلط متمرکز شده بوده است یا تحت سیستم های اجتماعی و اقتصادی متفاوت از مطالعه حاضر انجام شده بوده است. تفاوت در یافته ها ممکن است از تفاوت در ویژگی های نمونه و زمینه ها ناشی شود. بنابراین، یافته های فعلی ممکن است لزوماً با یافته های قبلی مرتبط با سایر گروه های سنی و زمینه های اجتماعی، اقتصادی و تاریخی مغایرت نداشته باشد. کاری که دولتها در ابندای امر برای کاهش مصرف مواد و الکل در جوانان میتوانند انجام دهند آن است که هزینه مصرف اینگونه مواد را بین جامعه افزایش دهند و اینطور نباشد که به راحتی و با هزینه کم در اختیار جوانی قرار گیرد.


بیشتر بخوانید : چگونه در مورد از دست دادن شغل با کودکان صحبت کنیم؟


نکته مهم، یافته ها اجتماعی نشان می دهد که تأثیر مخرب بیکاری در مصرف مواد در میان بزرگسالانی که دوران کودکی و نوجوانی خود در یک خانواده با وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین تر گذرانده اند، تشدید می شود. شواهد نشان میدهد که اثرات منفی بیکاری برای هر سه ماده مورد مطالعه در مقاله حاضر ثابت بوده است. 

تحت پوشش بیمه قرار دادن جوانان بیکار

سایر گزینه های تسکین دهنده های استرس های اجتماعی، مانند درمان های روانی یا مشاوره، ممکن است موجب بهبود رفتار های فرد بیکار شود. تحقیقات نشان داده است که چگونه استطاعت گسترده بیمه درمانی تحت پوشش خدمات بهداشت رفتاری و روانی تحت اجرای قانون حمایت از بیمار می تواند این حجم از تاثیرات منفی بیکاری را بر مصرف مواد در میان افراد دارای زمینه هایی با خانواده با درآمد پایین تغییر دهد.

تاثیر بیکاری و مصرف مواد در دوره های تاریخی متفاوت است. رکود اقتصادی در سال 2008 ارتباط بین بیکاری و افزایش مصرف مواد را در میان جوانان نشان داد. تکرار تحلیل حاضر نشان میدهد که بعد از رکود اقتصادی اخیر ارتباط پیچیده ای بین بیکاری و مصرف مواد وجود داشته است. به طور بالقوه، بیکاری ممکن است به جای اینکه باعث درگیری طولانی مدت جوانان به مصرف مواد مخدر پرخطر شود، دفعات مصرف سیگار و مصرف شاهدانه روزانه را افزایش دهد. این در حالی است که باید در نظر داشته باشیم که تعمیم یافته های مطالعات باید با احتیاط انجام شود.

مصرف الکل

بهبود وضعیت معیشتی خانواده های با درآمد کم

مقاله حاضر نشان میدهد که وضعیت بیکاری بر مصرف مواد در بزرگسالان تاثیر می گذارد. یافته های فعلی آنها نشان می دهد که فرضیه دیگری برای انواع مختلف استفاده از مواد پشتیبانی می شود. با این حال، مهمتر از همه، به نظر می رسد فرضیه کاهش استرس / تنش در بین کسانی که کودکی و نوجوانی خود را در یک خانواده کم درآمد گذرانده اند مشهود است. تاثیر منفی بیکاری در مصرف مواد به طور نامتناسبی در این زیر گروه متمرکز شده است. مشکلات مرتبط با استفاده از مواد که در اثر بیکاری  در جوان ایجاد می شود، از نظر بهداشت عمومی در طیف گسترده ای از حوزه های بهداشتی دارای اهمیت بسیاری هستند. مصرف مواد با پیامدهای بهداشت روانی و جسمی مانند افسردگی، چاقی، فشار خون بالا و انواع مختلفی از سرطان مرتبط است. تلاش هایی بهداشتی که موجب میشود برای مقابله با بیکاری در میان جوانان از اقدامات مناسب و مقرون به صرفه را برای خانواده های کم درآمد فراهم کند بسیار مناسب است.

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب