کد خبر: ۶۸۶۳۰
تاریخ انتشار: شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲ - 21 October 2023

قتل عمد چیست؟ بررسی قتل عمد و مجازات آن را بدانید

قتل وقتی عمدی است که شخص عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند.

قتل عمد چیست؟ بررسی قتل عمد و مجازات آن را بدانید

وقایع روزـ سرویس اجتماعی؛

قتل در چه مواردی عمدی است؟

اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.


بیشتر بخوانید:شکستن یا فک پلمپ چه مجازاتی دارد؟


اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه (مجنی علیه کسی است که مورد جنایت قرار میگیرد) گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.

بررسی قتل عمد و مجازات آناگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچه همه آن‌ ها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.

جرم قتل عمد، به معنای گرفتن جان دیگری، از روی عمد و با سوء نیت است و مرتکب را با حکم مجازات این جرم که قصاص و در مواردی دیه و حبس است، روبرو می کند. تنها در صورتی که قاتل عمدی، به هر دلیلی، نظیر رضایت اولیای دم یا نداشتن شاکی، قصاص نشود، مجازات حبس سه تا ده سال، در خصوص او، اعمال خواهد شد.اگر کسی با ضربه‌ های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت‌ هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می‌شود.
لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد.

اگر مجنی علیه به تصور این که جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی‌شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می‌شود.

منبع: میزان
ارسال نظر