کد خبر: ۶۸۷۳۶
تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۲ - 30 October 2023

تست هوش تصویری:خرگوش مخفی شده را پیداکنید! / فقط یک تیز بین میتواند خرگوش مخفی شده را پیدا کند! (۲۳۵)

با حل معما فکری در عین سرگرم شدن، سلامت مغزی خود را بهبود خواهید بخشید.

تست هوش تصویری:خرگوش مخفی شده را پیداکنید! / فقط یک تیز بین میتواند خرگوش مخفی شده را پیدا کند! (۲۳۵)

وقایع روزـ سرویس اجتماعی؛

با حل معما فکری می‌توانید با یک تیر دو نشان بزنید؛ در عین سرگرم شدن، سلامت مغزی خود را بهبود خواهید بخشید. اما برای نتیجه گرفتن باید این کار را به طور مرتب انجام داد.

جواب تست شماره۲۳۵:

تست هوش تصویری:خرگوش مخفی شده را پیداکنید! / فقط یک تیز بین میتواند خرگوش مخفی شده را پیدا کند! (۲۳۵)

ارسال نظر