خانه - جهان

پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز

پشت پردهء حساب مخفی ترامپ در چین چه بود؟

پشت پردهء حساب مخفی ترامپ در چین چه بود؟

در مناظره آخر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، وقتی ترامپ بایدن را به گرفتن پول از خارجی ها متهم کرد، بایدن در پاسخ گفت: من یک پنی از هیچ خارجی ای در عمرم نگرفته ام، اما فهمیدیم که این رئیس جمهور 50 برابر مالیاتش در یک حساب مخفی در چین دارد.
ذلیل نمایی چیست؟ / باور کن من از تو بدبخت‌ترم !

ذلیل نمایی چیست؟ / باور کن من از تو بدبخت‌ترم !

زندگی آبرومندانه یکی از مبانی فرهنگ همه اقوام ایرانی است و این آبرومندی ربطی به ثروت و فقر ندارد. از بزرگان‌مان آموخته ایم که اظهار ذلت و نیازمندی فقط در برابر خدای متعال پسندیده است، ولی نالیدن از تنگدستی دربرابر مردم، موجب شرمساری و بی ارزش شدن انسان می‌شود.