خانه - جهان

پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز

پشت پردهء حساب مخفی ترامپ در چین چه بود؟

پشت پردهء حساب مخفی ترامپ در چین چه بود؟

در مناظره آخر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، وقتی ترامپ بایدن را به گرفتن پول از خارجی ها متهم کرد، بایدن در پاسخ گفت: من یک پنی از هیچ خارجی ای در عمرم نگرفته ام، اما فهمیدیم که این رئیس جمهور 50 برابر مالیاتش در یک حساب مخفی در چین دارد.