- سخنرانی

پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز

اسلحه پیامبران

اسلحه پیامبران

دعا از بعد روانشناسی مایۀ آسایش روح و امنیت روان است. از جهت علمی به اثبات رسیده افرادی که اهل دعا و نیایش هستند، کمتر دچار افسردگی می‌شوند.
برچسب منتخب