- شعر

پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز

شعر محمد حسین انصاری نژاد ویژه اربعین حسینی

شعر محمد حسین انصاری نژاد ویژه اربعین حسینی

شاعران آیینی و نوحه سرایان کشورمان هر کدام با فرا رسیدن اربعین حسینی و به یاد عزای سالار شهیدان و یاران وفادارشان، اشعاری را در خصوص زیارت اربعین سرودند که بخش‌هایی از آن‌ها در اینجا اشاره شده است.
شعر سید حمید رضا برقعی  ویژه اربعین حسینی

شعر سید حمید رضا برقعی ویژه اربعین حسینی

شاعران آیینی و نوحه سرایان کشورمان هر کدام با فرا رسیدن اربعین حسینی و به یاد عزای سالار شهیدان و یاران وفادارشان، اشعاری را در خصوص زیارت اربعین سرودند که بخش‌هایی از آن‌ها در اینجا اشاره شده است.
شعر آیت الله صافی گلپایگانی ویژه اربعین حسینی

شعر آیت الله صافی گلپایگانی ویژه اربعین حسینی

شاعران آیینی و نوحه سرایان کشورمان هر کدام با فرا رسیدن اربعین حسینی و به یاد عزای سالار شهیدان و یاران وفادارشان، اشعاری را در خصوص زیارت اربعین سرودند که بخش‌هایی از آن‌ها در اینجا اشاره شده است.
شعر علی اکبر لطیفیان ویژه اربعین حسینی

شعر علی اکبر لطیفیان ویژه اربعین حسینی

شاعران آیینی و نوحه سرایان کشورمان هر کدام با فرا رسیدن اربعین حسینی و به یاد عزای سالار شهیدان و یاران وفادارشان، اشعاری را در خصوص زیارت اربعین سرودند که بخش‌هایی از آن‌ها در اینجا اشاره شده است.
شعر  غلامرضا سازگار ویژه اربعین حسینی

شعر غلامرضا سازگار ویژه اربعین حسینی

شاعران آیینی و نوحه سرایان کشورمان هر کدام با فرا رسیدن اربعین حسینی و به یاد عزای سالار شهیدان و یاران وفادارشان، اشعاری را در خصوص زیارت اربعین سرودند که بخش‌هایی از آن‌ها در اینجا اشاره شده است.
شعر سید رضا مؤید ویژه اربعین حسینی

شعر سید رضا مؤید ویژه اربعین حسینی

شاعران آیینی و نوحه سرایان کشورمان هر کدام با فرا رسیدن اربعین حسینی و به یاد عزای سالار شهیدان و یاران وفادارشان، اشعاری را در خصوص زیارت اربعین سرودند که بخش‌هایی از آن‌ها در اینجا اشاره شده است.
شعر جواد محدثی ویژه اربعین حسینی

شعر جواد محدثی ویژه اربعین حسینی

شاعران آیینی و نوحه سرایان کشورمان هر کدام با فرا رسیدن اربعین حسینی و به یاد عزای سالار شهیدان و یاران وفادارشان، اشعاری را در خصوص زیارت اربعین سرودند که بخش‌هایی از آن‌ها در اینجا اشاره شده است.
برچسب منتخب