فرهنگ و اندیشه - اندیشه

پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز

کتاب «اقتصاد مقاوم و پایدار» اثر بهروز خشت زر

کتاب «اقتصاد مقاوم و پایدار» اثر بهروز خشت زر

کتاب «اقتصاد مقاوم و پایدار» با موضوع توان و پتانسیل داخلی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛ در پی بررسی و تبیین چگونگی توان و پتانسیل داخلی در برآورده کردن اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد.
گفتگوی خواندنی یک مورخ مشهور درباره تاریخ ایران

گفتگوی خواندنی یک مورخ مشهور درباره تاریخ ایران

کتاب‌هایی که در این سال‌ها از یرواند آبراهامیان ترجمه و منتشر شده، بازخورد بسیاری داشته است. بازخوردهایی که اکثرا به جنبه‌های مثبت کار اشاره داشته و از این منظر به‌ندرت پیش آمده که کتاب‌های آبراهامیان با رویکردی انتقادی مورد نقد و تحلیل قرار بگیرد. باید اعتراف کرد جای این کار در آثار تاریخی ما که دست بر قضا امکان نقد و تحلیل آنها بر اساس معدود اسناد و منابع موجود وجود دارد، خالی است.
کتابی برای نقد آراء فلسفی«هربرت مارکوزه»

کتابی برای نقد آراء فلسفی«هربرت مارکوزه»

کتاب جدیدی از اندرو فینبرگ، فیلسوف فناوری اهل آمریکا، به زودی وارد بازار کتاب‌های انگلیسی زبان می‌شود. این کتاب به آرا و فلسفه هربرت مارکوزه، فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی و از اعضای مکتب فرانکفورت می‌پردازد.
۱<