اجتماعی - اخبار اجتماعی

پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز

کارت واکسیناسیون دستنویس که جنجالی شد!

کارت واکسیناسیون دستنویس که جنجالی شد!

برگه دستنویس روی کاغذ یادداشت به جای کارت واکسن در شهر بیرم لارستان به برخی واکسن زده ها داده شد که همین اقدام به سوژه برخی رسانه‌ها تبدیل و تصویر برگه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد.
برچسب منتخب