اقتصادی - اخبار اقتصادی روز

پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز

یارانه دستمزد چیست و به کدام کارگران تعلق می گیرد؟

یارانه دستمزد چیست و به کدام کارگران تعلق می گیرد؟

طرح یارانه دستمزد یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های موثر دولت در حوزه اشتغال است که به منظور حفظ اشتغال در استانهای دارای آمار بالای بیکاری و حمایت از نیروی کار شغلی اولی و کارفرمایان بنگاهها توسط وزارت کار به اجرا درآمده است.