برچسب ها - بازار سرمایه

پایگاه خبری - تحلیلی وقایع روز

برچسب ها
هفته بورسی جدید با ریزش خفیف شاخص کل کار خود را آغاز کرد. گزارش بازار شنبه را در این خبر ببینید.
کد خبر: ۱۵۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

بازار بورس امروز مانند روزهای گذشته در مدار صعودی بود و خود را به یک قدمی شاخص یک و نیم میلیونی رساند.
کد خبر: ۱۵۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به سوالاتی در مورد سهام عدالت پاسخ داد.
کد خبر: ۱۴۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

در این مقاله مشخصات کامل سهام شبهرن ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش شبهرن تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۳۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

در این مقاله مشخصات کامل سهام تایرا ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش تایرا تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۳۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

در این مقاله مشخصات کامل سهام پکرمان ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش پکرمان تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۳۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

در این مقاله مشخصات کامل سهام بترانس ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش بترانس تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۳۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

از مرداد ماه سال ۹۹ شاخص کل، ریزشی حدود ۵۰ درصدی را تجربه کرده که حاکی از میانگین ریزش ۵۰ درصدی در قیمت سهام بازار سرمایه است.
کد خبر: ۱۳۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از انتشار صورت‌های مالی تصویب شده سال ۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار برای مشاهده عموم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۱۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

سازمان بورس اعلام کرد:حداقل تغییر قیمت هر سفارش وارده در سامانه معاملات به ۱ ریال کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۱۲۰۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

در این مقاله مشخصات کامل سهام تلیسه ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش تلیسه تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۱۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

در این مقاله مشخصات کامل سهام بمپنا ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش بمپنا تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۱۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

در این مقاله مشخصات کامل سهام بجهرم ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش بجهرم تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۱۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

در این مقاله مشخصات کامل سهام حتوکا ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش حتوکا تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۱۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

در این مقاله مشخصات کامل سهام حریل ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش حریل تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۱۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

در این مقاله مشخصات کامل سهام حتاید ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش حتاید تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۱۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

در این مقاله مشخصات کامل سهام ثبهساز ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش ثبهساز تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۱۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

در این مقاله مشخصات کامل سهام ودی ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش ودی تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۱۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

در این مقاله مشخصات کامل سهام اتکام ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش اتکام تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۱۲۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

در این مقاله مشخصات کامل سهام برکت ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش برکت تصمیم بهتری بگیرند.
کد خبر: ۱۱۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

برچسب منتخب