آفریقا حیاط خلوت تروریست‌ها!

آفریقا حیاط خلوت تروریست‌ها!

دبیر کل سازمان ملل در گزارشی جدید گفت، گروه‌های افراطگر القاعده و داعش مشغول تحریک ناامنی در مرکز کشور مالی و ادامه دادن درگیری‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی "گائو" و "مناکا" در شمال این کشور هستند.
۴