شلیک موتور سوار به سبک ترور / پسر جوان مقابل چشمان مادر به قتل رسید!

شلیک موتور سوار به سبک ترور / پسر جوان مقابل چشمان مادر به قتل رسید!

موتورسواری که در یک جنایت مسلحانه هولناک، پسر جوانی را مقابل چشمان مادر وی به قتل رسانده است، در حالی پای میز محاکمه ایستاد که مدعی بود به قصد انتقام از عامل مرگ مادرش شلیک کرده است، اما نمی‎دانست برادر مقتول پشت فرمان پراید نشسته است!