بنزین

فروش این ماده در پمپ بنزین ممنوع !

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت: بخش عمده‌ای از فروش مکمل‌های بنزین در جایگاه‌های سوخت در استان تهران انجام می‌شود و در سراسر کشور حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مکمل بنزین در جایگاه‌ها انجام می‌شود.

به گفته وی فروش مکمل‌های بنزین در قالب دو مفهوم عرضه می‌شود که بخشی از مکمل‌ها توسط کارکنان سکو و در قالب فروش اجباری صورت می‌گیرد و مورد دوم فروش اجباری است که به مردم عرضه می‌شود که این نوع فروش جرم است.

او می‌گوید: طبق هماهنگی‌هایی که با پلیس صورت گرفته مردم مشخصات فردی که در جایگاه‌ها به صورت اجباری به افراد مکمل بنزین به فروش می‌رسانند اطلاع دهند تا در اولین فرصت با آن‌ها برخورد شود.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه