دولت می خواهد نرخ ارز آزاد را در کانال ۵۰ هزار تومان نگه دارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان این که دولت می خواهد نرخ ارز آزاد را در کانال ۵۰ هزار تومان نگه دارد تاکید کرد دولت توانایی کنترل این نرخ ارز را به شکل کامل دارد.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: ارز نیز چون کالاهای دیگر تابع نوسانات عرضه و تقاضا است. عمده تقاضای ارز در حوزه تامین کالاها با قیمت نیمایی ارز انجام می شود و ارز نیمایی تعادل خود را حفظ کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهارکرد: ارز اسکناس که در بازار آزاد معامله می شود، زیاد نیست که بر نظام عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد. متقاضیان این ارز بیرونی یا سوداگران هستند یا مسافران و یا افراد غیره هستند که این عرضه با فضاسازی ها نیز همراه است.

وی گفت: برخی اوقات چون ایام آخر سال تقاضای ارز پیش می آید و سودگران در این عرصه ورود می کنند. نکته ظریف آن است که به دلیل حساسیت برخی بازارها، دولت در روال عادی اقتصادی عرضه و تقاضا دخالت می کند زیرا به دلیل دخالت ارز در همه بازارها، دولت در همه مسایل آن دخالت می کند.

وی گفت: به نظر می رسد که اگر دولت بخواهد در این حوزه دخالت کند باید آن را در دامنه مشخص نگه دارد و به همین طریق می تواند آن را مدیریت و کنترل کند. آن چه در حال حاضر رخ داده آن است که دولت می خواهد نرخ ارز آزاد را که به صورت روانی در بازار اثر می گذارد در کانال 50 هزار تومان نگه دارد.

وی یادآورشد: دولت توانایی کنترل این نرخ ارز را به شکل کامل دارد. این تقاضاهای عادی آخر سال، یک نوع فضاسازی بوده و سودگران نیز همه کارهای خود را برای افزایش قیمت کرده اند.

وی گفت: در سال آینده نیز دولت می تواند در حدی که خودش بخواهد قیمت را نگه دارد. کسانی که می خواهند در این بازار بازی کنند باید بدانند که دولت توانایی آن را دارد که دلار را در حدی که می خواهد نگه دارد.

وی یادآورشد: بازیگر اصلی یعنی دولت عضو چرخه بزرگ حکمرانی کشور است. این بحث کلان یعنی حکمرانی، مهمترین عامل برای مدیریت قیمت ارز است که در صادرات و تولید و مصرف کننده دارای نقش و اثر است.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه