مشکل بین کارفرما و کارگر با دستمزد سال 1403

اگر دولت امسال دستمزد را به میزان کافی افزایش ندهد موج خروج کارگران از کشور افزایش شدیدی خواهد داشت/ از نظر علمی، افزایش دستمزد و افزایش تورم هیچ ارتباطی بهم ندارند و گاهی اوقات کاملا بالعکس هستند

دکتر ابراهیم شیخ عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی: امروز کارفرماها برای یافتن یک کارگر دچار مشکل هستند.

گاهی اوقات افزایش دستمزد تورم را پایین هم آورده است.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه