زیارت کنید تا سالم تر بمانید / زیارت باعث سلامت جسم و روح می شود؟

پژوهشگر علوم اسلامی زیارت را موجب سلامتی معنوی انسان دانست و افزود: زیارت موجب می شود زائر سعی کند خود را به مطلوب و محبوب خود نزدیک کند و از او در معارف و اخلاقیات تبعیت کند.

 خانم دکتر طلعت حسنی به بیان بخش هایی از مقاله خود پیرامون جایگاه معنوی زیارت در سلامت انسان پرداخت و گفت: این موضوع از موضوعات مورد توجه پژوهشگران جهان در حیطه بررسی رابطه انسان و دین است، زیرا انسان معاصر پس از نا امیدی از مادی گری و اتکا به خود به سوی معنویات و معارف الهی رو کرده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد سلامت، سلامت معنوی است و منشأ پیدایش این مفهوم اعتقاد به مردود بودن انسان تک ساحتی در مکتب اومانیست و اثبات غلط بودن نگاه مادی گرایانه به زندگی است؛ در واقع به میزان پاسخگویی معقول و منطقی به نیازهای روحانی سلامت روحی گفته می شود.

این پژوهشگر علوم اسلامی تصریح کرد: زیارت در لغت به معنای گرایش به یک مطلوب و عدول از غیر آن است، در اسلام زیارت دو دسته است، زیارت از قبورعلما، بستگان و شهدا و دسته دیگر زیارت بقاع متبرکه پیامبران و اولیاء الهی و به طور کلی اهداف زیارت در سه هدف است، ارتباط با خدا و تقرب الی الله، الگو پذیری از زیارت شونده و زنده نگه داشتن افکار و اهداف بزرگانی که زیارت می شوند در بین بشریت است.

آثار اجتماعی زیارت

 دکتر حسنی در ادامه ابراز داشت: تقویت روحیه اجتماعی از طریق ارتباطات موجود، مبارزه با ظلم و ستم، تقویت روحیه قدر دانی، تولی و تبری و روحیه شهادت طلبی و پیوند معنوی حسی و محبت پیدا کردن نسبت به معنویات از آثار زیارت است، از آنجایی که در زیارت احساس وجود محبت ما بین زائر و زیارت شونده و حس پذیرش و پاسخگویی به محبت وجود دارد می توان زیارت را موجب سلامت روانی دانست.

وی ضمن تأکید بر سعی نمودن عاشق برای نزدیک شدن بر مواضع معشوق گفت: زیارت موجب می شود زائر سعی کند خود را به مزور نزدیک کند و همین مطلب موجب می شود زائر سعی کند خود را اصلاح و نقاط ضعف معنوی خود را بر طرف کند و این خود موجب سلامت روحی و ارتقای نشاط معنوی می شود.

این پژوهشگر علوم اسلامی در پایان تصریح کرد: یکی از مشکلات امروزی جوانان بی هویتی و نداشتن هدف و سردرگمی است که علت آن نبود مفهوم در زندگی جوانان است که در زیارت این مشکل برطرف می شود زیرا معنویت و رسیدن به کمال معنوی در زیارت به عنوان هدف و مفهوم مطرح می شود

منبع: بهداشت نیوز

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه