نگاه امام رضا (ع) به کسب روزی حلال

یکی از دغدغه های انسان مسلمان به دست آوردن روزی حلال است کسب روزی حلال تنها برای دستیابی به تمتعات دنیوی و سیر کردن شکم نیست بلکه وسیله ای برای تقرب به خدا نیز خواهد بود تا انسان از روزی حلال برخوردار نباشد موفق به پرداخت وجوهات شرعی و اعمال مستحبی نخواهد شد .

در سخنان و سیره امام رضا(ع) از رزق حلال و عناوین مرتبط با آن سخن به میان آمده و مفهوم رزق حلال ترسیم شده است. از سویی خانواده با عناوین چندی مورد اشاره قرار گرفته و از استحکام آن سخن به میان آمده و به توسعه و رفاه آن تشویق شده است. ضمن بیان مواردی که به رزق حلال اشاره داریم رابطۀ رزق حلال و استحکام بنیان خانواده تبیین شده است زیرا نظر به اهمیت خانواده، اسلام راهکارهای زیادی برای استحکام آن بیان داشته همچنین از عوامل سست‌کنندة آن نهی نموده است لذا متونی که به استحکام نهاد خانواده تشویق می‌کنند، به‌مراتب بیشتر از متون، مشوق تشکیل خانواده هستند. در سخنان و سیرۀ امام رضا(ع) برای استحکام بنیان خانواده، بر روزی حلال تأکید شده که از طرق عناوینی، همچون صلۀ رحم، رعایت حقوق متقابل، محبت به دیگران و خوشحال نمودن ایشان، پرهیز از حسد، رضایتمندی، قناعت، ساده زیستی و پرهیز از تکلف و..در استحکام بنیان خانواده نقش بسزایی دارد.

 بنابراین روزی حلال نقش مهمی در رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی انسان دارد . از این رو پیشوایان ما افزون بر اینکه برای کسب حلال تلاش زیاد می کردند برای موفقیت خود در این  باره دعا می کردند . دعای امام رضا علیه السلام از جمله ی این موارد است که آن حضرت هم به پیروان خود تعلیم داده است که چگونه دعا کنند و هم خود برای طلب روزی بعد از هر نماز این دعا را می خواندند : یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر المصامتین لکل مسئلة منک سمع حاضر و جواب عتید و لکل صامت منک علم باطن محیط اسئلک بمواعیدک الصادقة و ایادیک الفاضلة و رحمتک الواسعة و سلطانک القاهر و ملکک الدائم و کلماتک التامات. یا من لا تنفعه طاعة المطیعین و لا یضره معصیة العاصین، صل علی محمّد و آله و ارزقنی من فضلک و اعطنی فیما ترزقنی العافیة برحمتک یا ارحم الراحمین.

ای کسی که حاجت های نیاز مندان را برآورده می سازی و باطن افراد ساکت را می دانی برای هر سوالی که از تو می شود گوشی شنونده و جوابی آماده داری و نسبت به هر موجود بی تکلمی علم به باطن و احاطه کننده داری تو را به وعده های صادقت دست های بخشنده ات رحمت واسعه ات قدرت پیروز گرت پادشاهی پیوسته ات کلمات تام و تمامت می خوانم . ای کسی که نه طاعت طاعت کنندگان به تو سودی می دهد و نه معصیت معصیت کاران به تو زیانی می رساند درود فرست بر محمد و آلش و مرا از فضلت روزی ده و همراه آنچه روزیم می کنی عافیتم ده به رحمت خودت ای رحیم ترین رحیمان .

منبع: بهداشت نیوز

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه