بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان ؟ ۲۵ درصد همسان سازی را طلبکاریم !

محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با “رد خبر افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود به خبرنگار رکنا گفت:ما در کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در حال پیگیری هستیم تا ماده ۹۶ تامین اجتماعی اجرایی شود این ماده قانون به صراحت می‌گوید تامین اجتماعی مکلف است حداقل سالی یک‌بار حقوق بازنشستگان «برابر تورم و معیشت» افزایش دهد و این باید از سوی هیئت وزیران تصویب شود.

اسدی گفت:تاکنون در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان جلسه ای نداشتیم .فردا بعدازظهر اولین جلسه را خواهیم داشت و مصوبات آن بعد از تایید برای اعمال اجرایی خواهد شد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی دررابطه با اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت:”متناسب سازی” مصوبه مجلس است و باید ابلاغ شود، ۷۵ درصد متناسب سازی حقوق برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت شد و ۲۵ درصد آن مانده که در احکام بازنشستگان نیز آمده، اما پرداخت نشده است. ما در حال تعامل با مجلس هستیم تا دولت مکلف شود حقوق بازنشستگان را به اندازه تورم افزایش دهد تا هرساله نیازمند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نباشیم. تمام تلاش ما بر این است متناسب سازی حقوق بازنشستگان امسال تحقق پیدا کند.

گفتنی است:حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی داریم که حقوق آن‌ها از سازمان دریافت می‌شود. ۳۶۰ کانون استانی و شهرستانی داریم و ۳ هزار نفر هیئت‌مدیره‌های کانون هستند.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه