پرسپولیس

جلسه مهم هیئت مدیره پرسپولیس برای تمدید قرارداد‌ها

هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس روز یک‌شنبه تشکیل جلسه داد و تصمیم‌های مهمی را اخذ کرد.

هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، امروز با حضور اعضا و مدیرعامل تشکیل جلسه داد.

در این نشست، رضا درویش، گزارشی را از روند اقدامات انجام شده از سوی باشگاه و سایر سازمان‌های ذیربط در ارتباط با واگذاری ۸۵ درصدی سهام که امروز آگهی نوبت نخست آن منتشر شد، ارائه کرد.

درویش همچنین گزارشی در ارتباط با وضعیت قراردادی بازیکنان و نفراتی که در پایان فصل جاری، بازیکن آزاد خواهند شد، ارائه کرد. هیئت مدیره در این ارتباط گفت‌وگوی مفصلی در ارتباط با تمدید قرارداد این دست از بازیکنان داشت و در نهایت اختیارات خود برای این امر در چارچوب برنامه‌های مالی باشگاه را به مدیرعامل تفویض کرد.

هیئت مدیره همچنین در نشست امروز در ارتباط با جذب اسپانسر‌ها برای فصل آینده رقابت‌ها گفتگو کرد و در ارتباط با فراخوان و برگزاری مزایده عمومی برای جذب بهترین پیشنهاد، تبادل نظر و تصمیم‌هایی اخذ شد.

از دیگر مباحث این نشست، قرائت گزارشی درباره توفیق معاونت حقوقی در جریان پیگیری‌ها در چند وقت اخیر بود که مورد تحسین اعضا نیز قرار گرفت.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه