مصوبه درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال به بیمه‌ها ابلاغ شد

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: با ابلاغ مصوبه خدمات درمانی رایگان کودکان، همه بیمه‌های پایه مکلف به پرداخت ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی برای همه خدمات درمانی، سرپایی و بستری کودکان زیر ۷ سال هستند.

پدرام پاک آئین سخنگوی وزارت بهداشت گفت: موضوع رایگان شدن همه خدمات سرپایی و بستری کودکان زیر ۷ سال در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در هیأت دولت تصویب شده بود، به تازگی به بیمه‌های پایه ابلاغ شده و همه سازمان‌های بیمه گر پایه مکلف به پرداخت ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی برای خدمات سرپایی و بستری کودکان زیر ۷ سال از جمله معاینه، آزمایشگاه، تصویربرداری، توانبخشی و همچنین استفاده از کیت غربالگری نوزادان در مراکز دولتی دانشگاهی سراسر کشور هستند.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه رایگان شدن خدمات درمانی به کودکان زیر ۷ سال به استثنا خدمات سرپایی دارویی است، ادامه داد: آن بخش از خدماتی که ممکن است تحت پوشش بیمه‌های پایه نباشد هم تا سقف تعهد سازمان‌های بیمه گر از محل دیگری تأمین خواهد شد.

پاک آئین گفت: خدمات به صورت برخط است و نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نیست.

منبع: باشگاه خبرنگاران چوان

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه