نگرانی برای تنظیم بازار میوه شب عید نداریم

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به حجم تولید و ذخایر میوه در سردخانه، نگرانی برای تنظیم بازار میوه شب عید نداریم.

اکبر یاوری، رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به حجم تولید و ذخایر میوه در سردخانه، نگرانی بابت تامین میوه شب عید نداریم.

به گفته او، بنابر آمار ۳۵ درصد مرکبات و بیش از ۴۰ درصد سیب درختی در سردخانه ها موجود است.

یاوری با بیان اینکه کمبودی در عرضه میوه شب عید نداریم، افزود: با توجه به حجم تولید و میزان موجودی میوه در سردخانه ها، ذخیره سازی میوه شب عید معنایی ندارد.اما بنابر سیاست وزارتخانه این امر صورت گرفته است.

رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت کنونی هر کیلو پرتقال شمال را ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: نرخ کنونی هر کیلو پرتقال جنوب ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان، نارنگی تخم پاکستانی ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان، نارنگی پیچ ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان، نارنگی تانجلو ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان، لیموشیرین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان، کیوی ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان، سیب درختی زرد ۳۰ تا ۴۵ هزار تومان و سیب درختی قرمز ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان است.

او گفت: با توجه به حجم ذخایر و عرضه میوه و همچنین تقارن ماه رمضان با ایام نوروز پیش بینی می شود که نوسانی در حوزه بازار شب عید رخ ندهد.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه