طوفان ژئومغناطیسی برای کشاورزان یک کابوس است

تغییرات آب و هوایی در فضا مانند طوفان خورشیدی این روز‌ها به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شده است.

تحولات آب و هوایی فضا به ایجاد اختلال در GPS و سیستم‌های ارتباطی شناخته شده است و شاید هیچ کس به اندازه کشاورزان دردسر آن را احساس نکند، به گونه‌ای که افزایش فعالیت خورشیدی در چند روز گذشته منجر به قطع شدن سیستم‌های ناوبری GPS شده است که برخی تراکتور‌های مدرن مانند John Deere و مارک‌های دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این فناوری به کشاورزان در برخی از کشور‌ها این امکان را داده است تا در خطوط مشخص و مستقیم کشاورزی کارآمدتری داشته باشند، اما به آن ها توصیه شده است که به طور موقت استفاده از آن را متوقف کنند، زیرا احتمال اطلاعات نادرستی وجود دارد که می‌تواند باعث هرج و مرج در زمان برداشت شود.

تراکتور‌ها به سیستم‌های سینماتیک بلادرنگ (RTK) متصل می‌شوند که امکان کشت دقیق تا سطح سانتی‌متری را فراهم می‌آورد، بنابرابن اگر کشاورزان به کاشت بدون دقت معمول خود ادامه دهند، انتظار می‌رود که ردیف‌ها وقتی که زمان مراقبت و برداشت محصول فرا می‌رسد، به شکل صحیح نباشند.

کوین کنی، کشاورز نبراسکا، در این خصوص گفت: همه تراکتور‌ها در حال حاضر به دلیل طوفان خورشیدی در انتهای مزرعه متوقف هستند و بسیاری از کشاورزان موقتا دست از کار کشیده اند.

طوفان ژئومغناطیسی که اخیرا تجربه شد قوی‌ترین طوفان مشاهده شده در ۲۰ سال گذشته است که در صبح جمعه و شنبه به سطح G۵ رسید که “شدید” در نظر گرفته می‌شود.

تحولات آب و هوایی فضا به ایجاد اختلال در GPS و سیستم‌های ارتباطی شناخته شده است و شاید هیچ کس به اندازه کشاورزان دردسر آن را احساس نکند، به گونه‌ای که افزایش فعالیت خورشیدی در چند روز گذشته منجر به قطع شدن سیستم‌های ناوبری GPS شده است که برخی تراکتور‌های مدرن مانند John Deere و مارک‌های دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این فناوری به کشاورزان در برخی از کشور‌ها این امکان را داده است تا در خطوط مشخص و مستقیم کشاورزی کارآمدتری داشته باشند، اما به آن ها توصیه شده است که به طور موقت استفاده از آن را متوقف کنند، زیرا احتمال اطلاعات نادرستی وجود دارد که می‌تواند باعث هرج و مرج در زمان برداشت شود.

تراکتور‌ها به سیستم‌های سینماتیک بلادرنگ (RTK) متصل می‌شوند که امکان کشت دقیق تا سطح سانتی‌متری را فراهم می‌آورد، بنابرابن اگر کشاورزان به کاشت بدون دقت معمول خود ادامه دهند، انتظار می‌رود که ردیف‌ها وقتی که زمان مراقبت و برداشت محصول فرا می‌رسد، به شکل صحیح نباشند.

کوین کنی، کشاورز نبراسکا، در این خصوص گفت: همه تراکتور‌ها در حال حاضر به دلیل طوفان خورشیدی در انتهای مزرعه متوقف هستند و بسیاری از کشاورزان موقتا دست از کار کشیده اند.

طوفان ژئومغناطیسی که اخیرا تجربه شد قوی‌ترین طوفان مشاهده شده در ۲۰ سال گذشته است که در صبح جمعه و شنبه به سطح G۵ رسید که “شدید” در نظر گرفته می‌شود.

 منبع: Youm۷

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه