مأموریت ۱۵ فرشته‌ای که اسامی آن‌ها را کمتر شنیده‌اید + فیلم

در کنار چهار فرشته معروف جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل فرشته‌هایی دیگری هم هستند که اسامی آن‌ها را کمتر شنیده‌اید.

جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل چهار فرشته معروفی هستند که اکثر افراد با اسامی و کار این فرشتگان آشنا هستند، اما فرشتگان الهی محدود به همین تعداد نیستند که در ادامه با ۱۵ فرشته‌ی الهی دیگر و وظایف‌شان آشنا می‌شوید.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه