تولید ماهیان گرم آبی به ۲۰۰ هزارتن رسید

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت: بنابر آمار سال گذشته مجموع تولید ۵ گونه ماهیان گرم آبی به ۲۰۰ هزارتن رسیده است.

علی الویری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر آمار سال گذشته ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزارتن ماهی گرم آبی در کشور تولید شد. برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید ماهیان گرم آبی به حدود ۲۰۰ هزارتن برسد. 

او قیمت کنونی هرکیلو ماهی آزاد و آزاد پرورشی سر مزرعه را ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان، کپور ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارتومان و تیلاپیا ۱۰۵ تا ۱۱۵ هزارتومان اعلام کرد.

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی افزود: در جلسه اخیر وزارت جهاد اعلام کردیم که در صورت اطمینان از بازار به هرمیزان که برنامه تولید در اختیار ما قرار دهند، تولید خواهیم داشت.

او درباره آخرین وضعیت صادرات ماهیان گرم آبی گفت: بنابر آمار سال گذشته ۳۴ هزارتن و در ۲ ماهه امسال ۱۱ هزارتن ماهیان گرم آبی صادر شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه