تکنیک مهندسی زنبور‌های عسل برای کاهش دمای هوای کندو + فیلم

زنبورهای عسل دم کندو می‌ایستند و بال میزنند تا هوای کندو تهویه شود و زیاد گرم نشود.

لحظه‌ همکاری دسته جمعی زنبورهای عسل در هوای گرم ثبت شده است. آنها دم کندو می‌ایستند و بال می‌زنند تا هوای کندو تهویه شود و زیاد گرم نشود. زنبورهای عسل با این کار دما را بین ۳۲ تا ۳۵ درجه و رطوبت داخل کندو را در حد مناسب نگه می‌دارند.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه