نحوه تشکیل شدن برف در آسمان + فیلم

در این ویدیو می بینیم که چگونه کریستال‌های یخی شناور در آسمان به برف تبدیل می‌شوند.

در بالای آسمان بخار آب سرد شده و قطره‌های آب، دور ذرّه‌های ریز گرد و غبار موجود در هوا تشکیل‌ می‌شود که مقداری از بخار آب هم به شکل بلور‌های ریز یخ منجمد می‌شود که قطره‌های آب سردشده را جذب می‌کند. قطره‌ها به شکل بلور‌های یخ منجمد شده و کریستال‌های بزرگ‌تری را تشکیل‌ می‌دهد که آن‌ها را برف‌ریزه می‌نامند.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه