شرط فعالیت رستوران‌ها در ماه رمضان + فیلم

رستوران‌ها می‌توانند با پوشاندن شیشه‌های مغازه خود فعالیت کنند.

رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها می‌توانند به شرط پوشاندن شیشه‌های مغازه خود در ماه رمضان فعالیت کنند. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا گفت: واحدهای صنفی اغذیه فروشی و رستوران برای دریافت مجوز فعالیت به اتحادیه خود مراجعه کنند.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه