چه تدابیری برای رگ به رگ شدن عضلات انجام دهیم؟

استفاده از یخ می‌تواند برای بهبود رگ به رگ شدن عضلات کمک کننده باشد.

یک متخصص طب سنتی در برنامه انارستان شبکه افق حضور پیدا کرد. او در این برنامه درباره رگ به رگ شدن عضلات صحبت کرد و گفت: سریع‌ترین درمان استفاده از یخ است.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه