تواضع و تکبر در عذرخواهی + فیلم

انسان نه تنها در ماه رمضان بلکه در تمامی ماه‌های خداوند باید نسبت به دیگران عنایت داشته باشد و به خاطر خدا و بدون منت از اشتباهات دیگران گذشت کند.

ماه رمضان در پیش است؛ ماهی که باید در آن تواضع داشت، کینه‌ها را کنار گذاشت و از مسائل گذشت کرد؛ همانطور که در این ماه عنایات خدا ریزش می‌کند انسان هم باید نسبت به دیگران عنایت داشته باشد و به خاطر خدا و بدون منت از اشتباهات دیگران گذشت کند.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه