بهمن، ستاره‌‌های خدمات فروش را درو کرد

بر اساس گزارش ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد به نیابت از وزارت صمت، گروه بهمن در حوزه خودروهای سواری و تجاری توانست مقام نخست خدمات فروش در سال ۱۴۰۲ را بدست آورد.

شاخص های اصلی این ارزیابی، طبق دستورالعمل ضوابط خدمات فروش خودرو شامل ارزیابی نتایج عملکرد، کیفیت، سرعت و هزینه خدماتی مانند وضعيت نمايندگي ها، سيستم های ارتباطي و اطلاعاتي، رعایت ضوابط روش های متفاوت فروش، ضوابط حمل خودرو، رسیدگی به شکایت و… است که کلیه شرکت های عرضه کننده خودرو در 4 حوزه مذکور مورد سنجش قرار گرفتند. بر اساس نمرات منتشر شده، بهمن موتور از نظر «وضعیت نمایندگی‌های مجاز » نمره ۸۳ را از صد نمره بدست آورده که متوسط نمره شرکت‌های خودروساز سبک در این شاخص ۷۶ بوده است. اختلاف فاحش نمره بهمن موتور، در این شاخص کیفیت نمایندگی این شرکت را نشان می‌دهد. از نظر «میزان رضایتمندی مشتریان» نیز بهمن موتور با کسب نمره ۷۶ اختلاف قابل توجهی از سایر شرکت‌های مشابه دارد. میانگین امتیاز خودروسازان سبک در این شاخص ۶۹ گزارش شده است. در ارزیابی نمره «وضعیت نظام مدیریتی» نیز در بالاترین بازه ارزیابی شده است. در شاخص رتبه بندی خدمات فروش شرکت‌های عرضه کننده خودرو-سبک، بهمن موتور رتبه برتر را بدست آورده است. *برترین‌های تجاری به گروه بهمن اختصاص یافت در حوزه خودروهای تجاری بهمن دیزل جایگاه اول رتبه دوم و شرکت سیبا موتور رتبه دوم و جایگاه دوم را کسب کرده است. از منظر شاخص وضعیت نمایندگی‌ها بهمن دیزل با نمره ۷۸ و سیبا موتور با نمره ۷۵ در بالاترین رتبه در مقایسه با رقبا بوده که میانگین این شاخص ۴۹.۳ اعلام شده است. این گزارش حاصل ارزیابی ۱۰ شرکت سواری و ۱۸ تجاری ساز و بررسی ۱۶۰۱ نمایندگی مجاز سواری و ۳۱۵ نمایندگی مجاز تجاری در سال ۱۴۰۲ و مصاحبه با ۴۷۲هزار مشتری بدست آمده است.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه