زیبایی انسان به چیست؟

انسان در زندگی همواره دوست دارد زیبا باشد و به زیبایی برسد، یکی از عواملی که سبب زیبایی انسان می‌شود زیبایی روح است و چیزی که در شادابی و زیبایی روح انسان تاثیر بسیار زیادی دارد، راستگویی، درستکاری و حق‌گویی انسان‌هاست.

در رابطه با زیبایی راستگویی، امام علی (ع) می‌فرمایند: راست گفتن، جمال زیبایی انسانیت است و ستون خیمه ایمان. (و: «برپا نبودن خیمه بی‌ستون» … )

امام علی (ع) در رابطه با زیبایی درستکاری می‌فرمایند: زیبایی، به درستکاری است نه خوش‌لباسی.

یکی دیگر از زیبایی‌هایی که در اسلام بدان اشاره شده است، حق‌گویی انسان‌هاست. در این رابطه در احادیث اسلامی وارد شده که پیامبر (ص) چون عموی خود، جناب عباس‌بن عبدالمطلب را دیدند، تبسمی کردند و گفتند: عمو جان، شما زیبا هستید! جناب عباس گفت: زیبایی مرد به چیست؟ پیامبر (ص) فرمودند: به حق گویی و درست‌گویی.

 همچنین در این رابطه امام سجاد (ع) می‌فرمایند: خداوندا! مرا مانند صالحان، به حق‌گویی آراسته گردان.

منبع: ایسنا

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه