تولید ماهیان گرم‌آبی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم‌آبی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید ماهیان گرم‌آبی در صورت حمایت از تولیدکنندگان ۱۰ درصد افزایش یابد.

علی الویری در گفت و گو باخبرنگاران گفت: بنابر آمار سال گذشته ۲۰۰ هزار تن ماهیان گرم آبی در کشور تولید شد که نسبت به سال ماقبل خود ۲۰ هزار تن رشد داشته است.

او از ثبات نرخ ماهی در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو سفید پرورشی سرمزرعه ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، کپور ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزارتومان و تیلاپیا ۱۹۰ تا ۲۱۰ هزار تومان است.

الویری ادامه داد: بنابر آمار همه ساله ۶۰ تا ۷۰ درصد ماهیان گرم آبی به بازارهای هدف صادر می شود.

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید ماهیان گرم آبی در سال جدید ۱۰ درصد افزایش یابد.لذا اگر حمایت به معنای واقعی از تولیدکنندگان صورت گیرد، امکان تولید وجود دارد.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه