تمساح چینی که صدای غرش شیر درمی‌آورد+ فیلم

ویدیوئی از یک تمساح چینی در باغ وحش سینسیناتی که صدایی شبیه «غرش شیر» از خود در می‌آورد را با هم می‌بینیم.

تمساح چینی در باغ وحش سینسیناتی صدای غرش شیر از خود  درمی آورد، شیر‌های نر تنها حیواناتی نیستند که صدا‌هایی برای نشان دادن قدرت و حفظ قلمرو از خود منتشر می‌کنند، این تمساح چینی هم  صدا غرش شیر درمی آورد  تا اطمینان حاصل کند جانور نر دیگری در اطرافش وجود ندارد.

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه