کاهش تعرفه واردات تایر در کشور

سخنگوی انجمن صنعت تایر گفت: در حال حاضر ممنوعیتی در خصوص فروش تایر در رینگ ۱۳ و ۱۴ نداریم و همچنین تعرفه واردات تایر هم کاهش پیدا کرده است.

مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنعت تایر در خصوص خبرهایی مبنی بر فروش رینگ ۱۳ و ۱۴ گفت: در حال حاضر ممنوعیتی در فروش این دو رینگ در کشور نداریم.  

او افزود: سال گذشته این ممنوعیت برداشته شد و خوشبختانه برای واردات رینگ ۱۳ و ۱۴ ارز کامل اختصاص داده می شود به طوری که در گذشته اینگونه نبود همچنین تعرفه واردات تایر هم کاهش پیدا کرده است.   تنها تصریح کرد:متاسفانه وارد کنندگان تایر استقبال خوبی از واردات تایر در رینگ ۱۳ و ۱۴ نمی کنند و بیشتر تمایل به رینگ های دیگر است ولی خوشبختانه ما کمبودی در بازار تایر نداریم. او در خصوص پرسشی مبنی بر تولید لاستیک هواپیما در کشور گفت:تولید این لاستیک در حال حاضر در کشور توسط یک شرکت نظامی انجام می شود در حال حاضر یک شرکت داخلی تولید تایر خودرو هم به تازگی در حال ورود به ساخت تولید تایر هواپیما است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه