کشاورزان مراقب آفت کرم گلوگاه در باغات انار باشند

 با توجه به نزدیک شدن به مرحله تشکیل میوه و زمان شروع فعالیت آفت در باغات انار کشور، انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تخم‌گذاری حشره بالغ در تاج میوه، از اهمیت زیادی برخوردار است.

بر این اساس، ضروری است دو موضوع تراشیدن میله‌های پرچم در تاج میوه (پرچم‌زدایی) و یا پوشاندن تاج میوه بر اساس روش‌های توصیه شده و همچنین جمع‌آوری میوه‌های آلوده روی درختان و یا پای درختان در طول فصل، در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

سازمان حفظ نباتات کشور در اطلاعیه‌ای بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت آفت کرم گلوگاه در باغات انار، با توجه به نزدیک شدن به مرحله تشکیل میوه و زمان شروع فعالیت این آفت، تاکید کرد.

منبع: مهر

اولین دیدگاه را بنویسید

خبرهای ویژه